Information om ämnesvisa studier

Här hittar du information om de studieavsnitt som är intressanta och relevanta under första året i Katedralskolan och beskrivningar av de olika ämnena. Informationen är riktad speciellt till nior som söker till oss och funderar över sina studieval.