Startsida

Välkommen till Katedralskolans webbsida.

Här kan du läsa om aktuella händelser, vilka tjänster vi erbjuder i dagens moderna gymnasium och vad vi förväntar oss av dig som studerande i ett av Svenskfinlands mest framgångsrika gymnasier. Vi värdesätter inte enbart kunskap, utan även ”förmågan att kunna reflektera, se sammanhang och dra slutsatser från den kunskap som förvärvats samt vilja att våga tänka självständigt och handla på ett etiskt, empatiskt och konstruktivt sätt.” (ur Läroplanen för Katedralskolan i Åbo)

Katedralskolan i Åbo är Finlands äldsta skola med anor från medeltiden och stadens enda svenskspråkiga gymnasium med ca 310 studerande och ett 20-tal lärare.

Kan du tänka dig en mera inspirerande miljö än den som Kattan förfogar över? Nyrenoverad skolbyggnad med moderna studiemiljöer strax intill Gamla Stortorget, och endast ett stenkast från universiteten och högskolorna.