Sök till oss

en röd stor gammal skolbyggnad

 

Så här söker du till Katedralskolan

Du söker till oss via studieinfo.fi och den gemensamma antagningen, som ordnas varje vår. Där hittar du också mera information om själva ansökningsförfarandet och den exakta tidtabellen för ansökningsomgången. Vi har två linjer som du kan söka till: den allmänna linjen och idrottslinjen (för idrottare som söker in till Åbonejdens idrottsakademi).

När du i mitten av juni har fått meddelande om att du har antagits ska du meddela oss så fort som möjligt om du tar emot studieplatsen eller inte genom att i första hand använda den länk som du fått via din e-post. Om du inte kan logga in på MinStudieinfo kan du också skicka ett e-postmeddelande till katedralskolan(at)edu.turku.fi.

Idrottsakademiverksamheten

Här hittar du länken till Turun Seudun Urheiluakatemia (Åbonejdens idrottsakademi). Om du är intresserad av att komma med i deras verksamhet ska du söka till Katedralskolan via vår idrottslinje. Kom då ihåg att sätta idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som ditt andra. På så sätt kan du i alla fall bli antagen till Katedralskolan och får eventuellt delta i idrottsakademins verksamhet om de har lediga platser och du för övrigt fyller alla urvalskriterier.

Då du söker till idrottslinjen ska du också besvara de tilläggsfrågor som syns i Studieinfo.

Kom också ihåg att delta i testdagen och de grenspecifika urvalsproven. Det är en förutsättning för att du ska kunna bli antagen.

Idrottsakademins testdag och grenspecifika urvalsprov hålls torsdag 13.4.2023. OBS! Det kommer ingen skild kallelse till testdagen. Klicka på länken, så ser du vilka andra stadiets allmänna tester är.

När du väl har kommit med i idrottsakademins verksamhet är det ingen skillnad på om du har kommit in via idrottslinjen eller den allmänna linjen. Position 1 reserveras för morgonträningar och du får räkna morgonträningarna till godo i dina valfria studier (i medeltal 2 sp/period).

Länk till Åbonejdens idrottsakademins Framtidsplan 2024

Idrottsakademins informationstillfälle för idrottare ordnas 30.1.2023 kl. 18.30 i Kerttulin urheilulukio.

Preliminära ämnesval

Om du har Katedralskolan i Åbo som ditt första alternativ tar vi gärna emot dina studieönskemål redan på våren. Sista dagen att lämna in ämnesvalen är 21.3.2023 och du kommer åt valblanketten via den här länken.

Länk till den rekommenderade studiegången.

Presentation av Katedralskolan

Via den här länken kommer du till en presentation av Katedralskolan. Prezi-filen öppnas i ett nytt fönster.

Infokväll i januari

Infokvällen för sökande och deras föräldrar ordnas tisdag 24.1.2023 kl. 18.30.