Sök till oss

en röd stor gammal skolbyggnad

 

Så här söker du till Katedralskolan

Du söker till oss via studieinfo.fi och den gemensamma antagningen, som ordnas varje vår. Där hittar du också mera information om själva ansökningsförfarandet och den exakta tidtabellen för ansökningsomgången. Vi har två linjer som du kan söka till: den allmänna linjen och idrottslinjen (för idrottare som söker in till Åbonejdens idrottsakademi).

När du i mitten av juni har fått meddelande om att du har antagits ska du meddela oss så fort som möjligt om du tar emot studieplatsen eller inte genom att i första hand använda den länk som du fått via din e-post. Om du inte kan logga in på MinStudieinfo kan du också skicka ett e-postmeddelande till katedralskolan(at)edu.turku.fi.

Preliminära ämnesval

Om du har Katedralskolan i Åbo som ditt första alternativ tar vi gärna emot dina studieönskemål redan på våren. Sista dagen att lämna in ämnesvalen är 21.3.2024 och du kommer åt valblanketten via den här länken.

Länk till den rekommenderade studiegången.

Presentation av Katedralskolan

Via den här länken kommer du till en presentation av Katedralskolan. Prezi-filen öppnas i ett nytt fönster.

Infokväll i januari

Infokvällen för sökande och deras föräldrar ordnas måndagen den 29.1.2024 kl. 18.30.

Antagning enligt prövning

Om du söker till oss med utländskt betyg gäller följande:

  • skicka betyg över studier som ger behörighet för gymnasieutbildning eller motsvarande innan ansökningstiden går ut. Betyget ska vara utfärdat eller översatt till svenska, finska eller engelska, och skickas till katedralskolan(at)edu.turku.fi. En auktoriserad översättning av betyget krävs.
  • du kommer att intervjuas på läroanstalten eller på distans innan ett beslut om antagningen fattas. Läroanstalten bedömer om du har tillräckliga förutsättningar att klara av gymnasiestudierna på svenska. Läroanstalten kallar till intervju på basis av betygen.

På studieinfo kan du läsa mera om ansökan via antagning enligt prövning.