Sök till oss

skolbyggnaden

 

Så här söker du till Katedralskolan

Du söker till oss via studieinfo.fi och den gemensamma antagningen, som ordnas varje vår. Där hittar du också mera information om själva ansökningsförfarandet och den exakta tidtabellen för ansökningsomgången. Vi har två linjer som du kan söka till: den allmänna linjen och idrottslinjen (för idrottare som söker in till Åbonejdens idrottsakademi).

När du i mitten av juni har fått meddelande om att du har antagits ska du meddela oss så fort som möjligt om du tar emot studieplatsen eller inte genom att i första hand använda den länk som du fått via din e-post. Om du inte kan logga in på MinStudieinfo kan du också skicka ett e-postmeddelande till katedralskolan(at)turku.fi.

Idrottsakademiverksamheten

Här hittar du länken till Turun Seudun Urheiluakatemia (Åbonejdens idrottsakademi). Om du är intresserad av att komma med i deras verksamhet ska du söka till Katedralskolan via vår idrottslinje. Kom då ihåg att sätta idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som ditt andra. På så sätt kan du i alla fall bli antagen till idrottsakademin om du för övrigt fyller alla urvalskriterier.

Den pappersblankett som man tidigare fyllde i då man sökte till idrottsakademin har nu ersatts av tilläggsfrågor i Studieinfo och dem kommer man åt endast genom att fylla i ansökan till idrottslinjen.

Kom också ihåg att delta i testdagen och de grenspecifika urvalsproven. Det är en förutsättning för att du ska kunna bli antagen.

Idrottsakademins testdag och grenspecifika urvalsprov hålls torsdag 14.4.2020. OBS! Det kommer ingen skild kallelse till testdagen, så läs igenom den info (på finska) som finns bakom den här länken!

När du väl har kommit med i idrottsakademins verksamhet är det ingen skillnad på om du har kommit in via idrottslinjen eller den allmänna linjen. Position 1 reserveras för morgonträningar och du får räkna morgonträningarna till godo i dina valfria studier (i medeltal 2 sp/period).

Länk till Åbonejdens idrottsakademins Framtidsplan 2024

Preliminära ämnesval

Om du har Katedraskolan i Åbo som ditt första alternativ tar vi gärna emot dina studieönskemål redan på våren. Sista dagen att lämna in ämnesvalen är 22.3.2022 och du kommer åt valblanketten via den här länken.

Länk till den rekommenderade studiegången.

Presentation av Katedralskolan

Via den här länken kommer du till en presentation av Katedralskolan. Prezi-filen öppnas i ett nytt fönster.

Infokväll i januari

Infokvällen för sökande och deras föräldrar ordnas på distans tisdag 1.2.2022 kl. 18.30. Länkarna till Teams mötet finns publicerade HÄR