Arkeologiska utgrävningar


Katedralskolans gymnastiksal planerades 1902 av arkitekt Carl Armfelt

I slutet av 2017 påbörjades arkeologiska utgrävningar under golvet i Katedralskolans gymnastiksal. Omfattningen av ruinområdet med sina unika fynd var en överraskning, trots att arkeologerna var medvetna om den stora sannolikheten för fornfynd mitt i historiska Åbo.

Byggnadsresterna härstammar från stadens grundande och de historiska skikten kunde spåras 700 år bakåt i tiden. Fynden är bara en bråkdel av den medeltida historiska stad som sträcker sig från domkyrkan till Aura bron och förstördes i branden 1827 samt i tidigare bränder på 1600-talet. Kvarteren vid skolan kallades för ”Klöster stadsdel” och hänvisar till klosterberget och det medeltida kloster som fanns i området.

I gymnastiksalen har arkeologerna hittat källargrunderna till två värdefulla byggnader; Horns hus och Måås hus.

Foto av muuritutkimus http://www.muuritutkimus.com/

Horns hus

1827 fanns tomten i tomtregistret som ”WelbÖffvertHornsgårdh” och ägdes av fältmarskalk Evert Horn som stupade i strid 1615.

Evert Horn var en betydelsefull person i riket. Släkten Horn ägde ursprungligen hovrättshuset från 1547 som fanns på den nuvarande skolbyggnadens plats och kallades ”Kankais hus”. Huset såldes 1671 av Gustaf Evertsson Horn till Åbo hovrätt men förstördes svårt i branden 1681. Efter branden byggde man upp huset igen och hovrätten verkade i huset fram till branden 1827.

Mera om Evert Horn kan man läsa på Wikipedia

Efter Horns tid är husets ägandeförhållanden oklara, men man vet med säkerhet att tomten ägdes av köpman Henrik Withfooth i slutet av 1600-talet och övergick 1712 till hans svärson Georg Haveman. Huset fortsatte i släktens ägo ända tills kommerseråd Christian Trapp köpte upp tomten 1822.

I källarutrymmen förvarades mest värdesaker och de användes inte som bostadsutrymmen, det oaktat hittade arkeologerna grunden till en kakelugn i ett av rummen. De fann också delvis uppbrända rester av brev från 1800-talet, skrivna på tyska.

Måås hus

I slutet av 1500-talet ägde köpman David Måås tomten. År 1616 kallades tomten för ”DavidhMosesgård”. 1641 övergick tomten till grundaren av Fiskars bruk Peter Thorwöst och sedan vidare till hans son Johan Thorwöst 1671. Släkten Thorwöst ägde också andra byggnader i kvarteren bland annat under vår nuvarande skolgård.
1725 sålde köpman Gustaf Withfooths stenhuset på tomten till apotekare Johan Synnerberg som ägde tomten i 40 år och bedrev apoteksverksamhet.

På 1827 ägdes tomten av kapten Christian Forsmans arvingar och i ett av husen fanns också första Sparbanken i Åbo som öppnades 1823. Som kuriositet kan nämnas att enligt sägen har Runeberg och Topelius lyft studielån i banken.

Efter Åbo brand 1827 rasade byggnadsresterna ned i källarna och marken jämnades för att ge plats åt nytt byggande.

En av medeltida Åbos huvudgator Klosterågatan har gått delvis genom gymnastiksalen och husen har legat längs med gatan. Gatans fortsättning finns framgrävd i Aboa Vetus.

Utfyllnadsmassorna i salen grävdes ut för hand och bars ut i hinkar, bland massorna hittades glaserade golvtegel, gröna kakel, förkolnade bitar ur brev, foten till en järnugn och dess lucka  samt olika föremål som hört ihop med mänskorna som bott i husen.

Utgrävningarna avslutades sommaren 2018 och nu har ruinerna täckts av ifyllnadsmaterial för att bevara dem så väl som möjligt för kommande generationer. Under sommaren 2018 ordnades ett PopUp museum ”Turku goes underground” i salen och det besöktes av 4500 personer under 5 veckor.

Länkar och källor

Muuritutkimus 2017-2018

http://www.muuritutkimus.com/arkeologia/index.html

Turun sanomat 17.5 2018

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3951922/Katedralskolanin+arkeologiset+kaivaukset+esitellaan+yleisolle+kesakuussa?utm_source=Katedralskolanin+arkeologiset+kaivaukset+avautuvat+yleis%C3%B6lle+%2F++Maastoa+palanut+taas+Varsinais-Suomessa&utm_medium=email&utm_campaign=

Suomen kuvalehti 9.7 2018

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kulttuurikatastrofi-vai-jarkiteko-turun-jumppasali-pompeiji-haudataan-pian-takaisin-maahan/?shared=1029750-f3ba8ae5-500

Yle 13.7

https://yle.fi/uutiset/3-10303104

Mtv 23.7

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/viimeksi-tassa-on-kavelty-ennen-turun-paloa-rauniokaivaukset-kertovat-suomalaiselamasta-700-vuoden-ajalta/6999262#gs.05EIg54