Samarbetsprojekt

Katedralskolan medverkar i flera olika utvecklingsprojekt. Vi deltar i internationella samarbetsprojekt, nationella skolutvecklingsprojekt och högskolesamarbete. Här kan du läsa mera om de olika projekten.