Unesco Aspnet skola

Logo för aspnet skolor

Katedralskolan i Åbo hör till Unescos internationella Aspnet skolnätverk som består av skolor från hela världen. Det här återspeglas i vår verksamhet bland annat genom att vi lägger fokus på en hållbar framtid, global fostran och jobbar med Unescos globala mål – Agenda 2030.

Vi samarbetar också med andra Aspnet skolor av vilka kan nämnas vår vänskola Miklós Radnóti gymnasium i Ungern. Våra studerande med två lärare besökte skolan hösten 2023 och år 2024 är det ungrarnas tur att besöka oss. Här kan du läsa mera om besöket:

ungdomar står vid ett textskylt med stadsnamnet
Kattan studerande på besök i Szeged, Ungern september 2023

Till Aspnet verksamheten hör också att uppmärksamma FN:s internationella temadagar. Det varierar från år till år, och 2021 på dagen för mänskliga rättigheter berättade studerande Helena Gualinga-Siren om sin verksamhet i Amazonas för att rädda hembyn och regnskogarna ifrån ekonomisk exploatering.

Framtidsdagen 2020 med gästinspiratör Thomas Westerholm

Framtidsdagen hör till våra årligen återkommande traditioner i syfte att jobba för en hållbar framtid, ge studerande färdigheter för framtiden och hjälpa dem att utveckla ett framtidsperspektiv. Den internationella framtidsdagen firas första fredagen i mars. Framtidsdagens teman anknyter till en hållbar framtid och hur vi genom våra val och gärningar kan påverka allas vår framtid.

Studerandes framtidslöften från framtidsdagen 2019