Unesco skola

Logo för aspnet skolor

Katedralskolan i Åbo är en Unesco skola. Vi hör till det internationella nätverket Aspnet skolor i världen. Det här återspeglas i vår verksamhet bland annat genom att vi lägger fokus på en hållbar framtid, global fostran och jobbar med Unescos globala mål – Agenda 2030. Till verksamheten hör också att vi uppmärksammar FN:s internationella temadagar. På dagen för mänskliga rättigheter 2021 berättade studerande Helena Gualinga-Siren om sin verksamhet i Amazonas för att rädda hembyn och regnskogarna ifrån ekonomisk exploatering. Vi firade också FN-dagen och världshälsodagen.

Framtidsdagen

Framtidsdagen 2020 med gästinspiratör Thomas Westerholm

För att ge studerande färdigheter för framtiden och hjälpa dem att utveckla ett framtidsperspektiv har vi skapat en tradition i att fira den internationella framtidsdagen första fredagen i mars. Framtidsdagens teman anknyter till en hållbar framtid och hur vi genom våra val och gärningar kan påverka vår allas framtid.

Studerandes framtidslöften från framtidsdagen 2019