Katedralskoleföreningen

Katedralskoleföreningen i Åbo

Katedralskoleföreningen är en förening för personer med avgångsbetyg från Katedralskolan i Åbo och dess föregångare, Katedralskolans lärare samt personer intresserade av skolans historia och av latinet som språk.
Föreningens syfte är att värna om den nutida Katedralskolans och dess föregångares traditioner. Föreningen vill för skolans elever och lärare berätta om verksamheten under gångna sekel samtidigt som skolan utvecklar sina egna traditioner.
Ur löpande intäkter, främst medlemsavgifter inklusive frivilliga tillägg, reserveras medel för stipendier till framgångsrika elever. Donationer, testamenten och andra gåvor ger föreningen med tiden möjligheter att också understöda elever och även lärare för studier i skolans historia och i de klassiska språken.

Stora skolträffen

Årligen ordnas för alla f.d. elever och lärare från Åboskolorna Classicum, Hörran, Flickis, Samsis och Kattan en skolträff. Träffen hålls som regel på Bryggerirestaurang Skolan en lördag kväll i mitten av mars. I samband med middagen har föreningen bjudit in en gäst eller en grupp som uppträder för deltagarna.

Alla personer med anknytning till våra svenska skolor inbjuds hjärtligt oberoende av medlemskap i föreningen. Deltagarna får sitta vid bord med jämnåriga, och skolträffen är ett utmärkt sätt att stämma träff med klasskamrater från förr.

Årsmöte

Katedralskoleföreningen i Åbo håller vanligtvis sitt stadgeenliga årsmöte årligen i mars. Alla intresserade välkomna!
 

Föreningen på facebook

Katedralskoleföreningens fb-sida hittar du under namnet Katedralskoleföreningen i Åbo.

Anmälan som ny medlem

Via facebook kan du kontakta Katedralskoleföreningen för att bli medlem. Medlemsavgiften är 20 euro om året. Medlemmar under 28 år, studerande samt medlemmar som fyllt 65 år under pågående år eller tidigare betalar halv medlemsavgift. Halv medlemsavgift betalas även av ny medlem under det första året.