Studier

Ungdomar står i en sal och presenterar åt andra

På de här sidorna hittar du information om ämnesval, bedömning, studentexamen, närvaro och frånvaroregler samt länkar till sidor med information om olika stödfunktioner.

Den nya läroplanen (GLP 2021) träder i kraft 1.8.2021 och gäller dem som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021. Studerande som har inlett sina studier hösten 2020 eller tidigare följer läroplanen från 2016 (GLP 2016). Om läroplanerna skiljer sig på någon punkt nämns det i texterna.

böcker
GLP 2016

Välj GLP 2016, om du har inlett dina studier hösten 2020 eller tidigare

GLP 2021

Välj GLP 2021, nya läroplanen, om du inleder dina studier hösten 2021