Studier

Ungdomar står i en sal och presenterar åt andra

På de här sidorna hittar du information om ämnesval, bedömning, studentexamen, närvaro och frånvaroregler samt länkar till sidor med information om olika stödfunktioner.

Den nya läroplanen (GLP 2021) trädde i kraft 1.8.2021 och gäller dem som har inlett sina gymnasiestudier hösten 2021. Studerande som har inlett sina studier hösten 2020 eller tidigare följer läroplanen från 2016 (GLP 2016). 

Om du har inlett dina studier efter hösten 2021 studerar du enligt GLP 2021, nya läroplanen.