Idrottsakademin

Idrottsakademiverksamheten

Här hittar du länken till Turun Seudun Urheiluakatemia (Åbonejdens idrottsakademi). Om du är intresserad av att komma med i deras verksamhet ska du söka till Katedralskolan via vår idrottslinje. Kom då ihåg att sätta idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som ditt andra. På så sätt kan du i alla fall bli antagen till Katedralskolan och får eventuellt delta i idrottsakademins verksamhet om de har lediga platser och du för övrigt fyller alla urvalskriterier.

Då du söker till idrottslinjen ska du också besvara de tilläggsfrågor som syns i Studieinfo.

Kom också ihåg att delta i testdagen och de grenspecifika urvalsproven. Det är en förutsättning för att du ska kunna bli antagen.

Idrottsakademins testdag och grenspecifika urvalsprov hålls torsdag 18.4.2024. OBS! Det kommer ingen skild kallelse till testdagen. Klicka på länken, så ser du vilka andra stadiets allmänna tester är.

Länk till testdagens program.

Reservtestdag ordnas 16.5.2024. Se infon.

När du väl har kommit med i idrottsakademins verksamhet är det ingen skillnad på om du har kommit in via idrottslinjen eller den allmänna linjen. Position 1 reserveras för morgonträningar och du får räkna morgonträningarna till godo i dina valfria studier (i medeltal 2 sp/period).

Länk till Åbonejdens idrottsakademins ”Framtidsplan 2024”

Idrottsakademins informationstillfälle för idrottare ordnas 15.1.2024 kl. 18.30 i Kerttulin urheilulukio.