Föräldramöten

Ettor

Onsdag 6.9.2023 kl 18.30 ordnas möte för ettornas föräldrar.
Information om studierna vid gymnasiet och träff med grupphandledarna.

Tvåor

Onsdag 1.11.2023 kl. 18.30 ordnas virtuellt möte för tvåornas föräldrar (Teams)
På mötet behandlas aktuella ärenden och information om studentexamen. Länken till mötet skickas till hemmen via Wilma. Ca en vecka efter Teams mötet ordnas en informell träff för föräldrar som önskar träffa andra föräldrar. Grupphandledarna och specialläraren håller i trådarna för mötet.

Föräldramöte 1.11 2023 Information om studentexamen

Treor

Onsdag 22.11.2023 kl. 18.30 ordnas virtuellt möte för abirnas föräldrar (Teams) OBS! Nytt datum!
På mötet behandlas aktuella ärenden, information om studentexamen och fortsatta studier.