Studiegången (enligt GLP 2021)

Ämnesval

Hur många studiepoäng ska jag avlägga per läsår?

Enligt den nya läroplanen omfattar gymnasiets lärokurs 150 studiepoäng och gymnasiestudierna delas in i obligatoriska och valfria studier.

För att avlägga gymnasiet på tre år rekommenderas en studietakt på ca 60 sp + 60 sp + 30 sp, vilket betyder att du avlägger ca 60 sp det första året, ca 60 sp det andra och ca 30 sp det sista studieåret. Vi rekommenderar

Hur vet jag vilka studieavsnitt jag ska välja i språken?

Så här väljer du rätt nivå på språkkurserna:

Avläggande av studierna i ett läroämne

Du avlägger studierna i ett läroämne genom att delta i undervisningen när studieavsnitten går, genom att ”tenta” studieavsnitten eller genom att avlägga dem på distans.

Vad är det vanligaste sättet att avlägga studier på?

Det vanligaste sättet att avlägga studier är att delta i undervisningen när studieavsnittet går.

När kan jag tenta ett studieavsnitt?

Om du har två studieavsnitt som går samtidigt i schemat kan du anhålla om att få avlägga det ena studieavsnittet som självstudier, dvs. att få ”tenta” studieavsnittet.

Vad ska jag göra om jag vill avlägga nätstudier?

Beroende på vilken nätstudieavsnitt du vill avlägga kan studieavsnittet vara avgiftsbelagd. Börja därför med att kontakta studiehandledaren,

Kan jag be om att ett underkänd studieavsnitt stryks från betyget?

Nej. Studier som man har avlagt kan inte strykas efteråt.

Slutförande av studierna

Vad ska jag tänka på i slutskedet av studierna?

Innan du inleder abiåret är det bra att kontrollera att du har avlagt alla obligatoriska studier eller att de ingår i dina ämnessval för det kommande läsåret.

Vad krävs för att bli dimitterad?

För att få gymnasiets avgångsbetyg krävs att du är godkänd i gymnasiets lärokurs, dvs. att du har avlagt minst 150 studiepoäng,