Frånvaro

Närvaro och frånvaroregler

Även i gymnasiet råder det närvaroplikt. Som studerande har du skyldighet att delta i undervisningen och andra evenemang som ordnas inom ramen för skolans verksamhet

Sjukfrånvaro och -anmälan

Om en studerande är frånvarande pga sjukdom meddelar vårdnadshavaren om frånvaron via Wilma.  (Lektionsanteckningar -> ”Meddela om frånvaro”). Anmälan gäller 

Frånvaro av annan orsak

Om en studerande måste vara borta av annan orsak ska vårdnadshavaren i god tid ansöka om lov via Wilma.

Frånvaro från provtillfälle

När en studerande insjuknat inför ett prov eller en bedömd prestation, görs sjukanmälan på samma sätt som vid sjukfrånvaro och -anmälan, dvs. via Wilma.

Övrigt

Godtagbar frånvaro är bl.a. sjukdom, nödvändiga tandläkarbesök, läkarbesök eller besök hos kuratorn eller hälsovårdaren, resa som man anhållit om lov för, deltagande i annan verksamhet som ordnats av skolan, deltagande i träning, tävlingar eller läger för dem som är med i idrottsakademins verksamhet, körprov.

Icke godtagbar frånvaro är bl.a. körlektioner, läsning inför prov, träffar med vänner, icke akuta läkar- och tandläkarbesök.

Olovlig frånvaro och/eller för stort antal frånvarotimmar kan leda till att ett studieavsnitt inte kan bedömas. Studieavsnittet räknas då som avbrutet och den studerande måste gå om studieavsnittet.

Studerande som har fyllt 18 år har rätt att själv meddela om sjukfrånvaro eller anhålla om ledighet. Vid behov kan skolan kräva intyg av hälsovårdspersonal eller förälder.