Stödfunktioner

Stödfunktioner

En översikt över stödfunktionerna i Katedralskolan hittar du på den här länken: Handledning och stöd i gymnasiet

Handledning

I gymnasiet kan du få stöd med studierna och studierelaterade frågor av studiehandledaren, grupphandledaren och naturligtvis av ämneslärarna.

Studerandevård

Som enskild studerande har du rätt till individuell studerandevård, dvs. studerandehälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt till yrkesövergripande individuell studerandevård.

Studerandekåren och tutorerna

kompletteras senare

Studiesociala förmåner

Information om studiestöd och resestöd hittar du på FPA:s och FÖLI:s hemsidor. Studiehandledaren handlägger ärenden som har med studiestödet att göra och skolsekreteraren frågor som har med skolresor att göra.

Länk till stadens sida Stöd för studerande