Framtidsdagen 2024

ungdomar som lyssnar på en föredragshållare

Framtidsdagen arrangerades för sjätte gången i Katedralskolan 6.3.2024. Syftet med denna årliga tradition är att lära våra studerande att reflektera över framtiden och att lära dem att använda olika metoder och verktyg för att förstå och möta framtida utmaningar. Årets tema var AI, och vi fick lyssna till tre intressanta föreläsningar om ämnet. Först inledde Heidi Enbacka, projektchef för Framtidslabbet, med att prata om att tänka kring framtiden och hur man kan föreställa sig olika scenarier. Därefter tog Stefan Lindström, ambassadör för digitalisering och nya teknologier, oss med på en djupdykning i AI och teknologi, både globalt och geopolitiskt. Slutligen berättade Frida Hartman, diplomingenjör och mjukvaruutvecklare om användningen av AI för att hjälpa andra samt hur AI kan användas på ett effektivt sätt i studierna. Under eftermiddagen deltog eleverna i workshops där de använde metoden framtidshjulet för att skapa positiva nyheter om AI. Dagen blev superintressant och givande, stort tack till våra inspiratörer för er insats.

Written by