Positionsschema

markerar var de olika positionerna går under veckan
OBS! I positionerna 8, 10 och 11 fortsätter gymnastiken till kl 16.20