Sök till oss

Så här söker du till Katedralskolan

Du söker till oss via studieinfo.fi och den gemensamma antagningen, som ordas varje vår. Där hittar du också mera information om själva ansökningsförfarandet och den exakta tidtabellen för ansökningsomgången.

När du i mitten av juni har fått meddelande om att du har antagits ska du meddela oss så fort som möjligt om du tar emot studieplatsen eller inte genom att skicka ett e-postmeddelande till katedralskolan@turku.fi.

Idrottsakademin

Här hittar du länken till Turun Seudun Urheiluakatemia (Åboregionens Idrottsakademi) och ansökningsblanketten.

Koordinatorn Mika Korpela skickar ut ett meddelande till dem som har antagit till idrottsakademin. En förutsättning för att bli antagen är att du har deltagit i de grenspecifika uttagningsproven.

Preliminära kursval

Om du går i annan skola än S:t Olofsskolan och har Katedralskolan i Åbo som ditt första alternativ tar vi gärna emot dina kursönskemål redan på våren. Fyll i alla uppgifter i kursvalsblanketten och skicka den till katedralskolan(at)turku.fi senast 15.3.2018.