Sök till oss

Så här söker du till Katedralskolan

Du söker till oss via studieinfo.fi och den gemensamma antagningen, som ordas varje vår. Där hittar du också mera information om själva ansökningsförfarandet och den exakta tidtabellen för ansökningsomgången.

När du i mitten av juni har fått meddelande om att du har antagits ska du meddela oss så fort som möjligt om du tar emot studieplatsen eller inte genom att skicka ett e-postmeddelande till katedralskolan@turku.fi.

Idrottsakademin

Här hittar du länken till Turun Seudun Urheiluakatemia (Åboregionens Idrottsakademi) och den finskspråkiga ansökningsblanketten.

Koordinatorn Mika Korpela skickar ut ett meddelande till dem som har antagit till idrottsakademin. En förutsättning för att bli antagen är att du har deltagit i de grenspecifika uttagningsproven.