Vänorternas ungdomskonferens

Vänorternas ungdomskonferens startade i Åbo måndagen den 11.9. I konferensen deltog studerande och lärare från Danmark, Sverige, Norge, Tyskland(Flensburg) och värdlandet Finland. Konferensen började med gemensamma presentationer av vänorterna, städerna, och de olika skolorna som deltagarna kom ifrån. Städerna är Bergen, Göteborg, Århus, Flensburg och Åbo.
Deltagarna hade fått anmäla sig till temagrupper som arbetade kring följande teman: ”Finland 100 år”, ”Hamnen” samt ”Hälsa och välfärd”. Temagruppernas teambildning startade i Turun Ammattiinstituuttis övningskök med matlagning av finländsk mat under ledning av kocken Danel Lemberg. Deltagarna i ”Hälsa och välfärd-gruppen” åkte till Kuppishallen för att få prova på bubbelfotboll.
Alla deltagare besökte gamla stan i Nådendal och åt kvällsmat i restaurang Merisali. Solen sken i Nådendal!
De olika grupperna besökte under veckan b l.a. Åbo Akademi, Forum Marinum och Aboa Mare och en grupp cyklade till Runsala. Deltagarna övade in sig på olika sånger från de olika vänorterna och uppträdde på restaurang Taito på fredag kväll där avskedsfesten hölls.
Ett reportage om Vuk hittar du på svenska Yle https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/11/det-bubblar-av-nordiska-kontakter-i-abo

 

Written by