Föräldramöten för tvåor och treor

Föräldramöte för åk 2 ordnas den 1 november kl 18.30 i Agricolasalen.

Föräldramöte för åk 3 ordnas den 8 november kl 18.30 i Agricolasalen.

Written by