Studentexamen2016

STUDENTEXAMEN

Nedanstående information gäller alla de studerande som redan påbörjat sin studentexamen eller som gör det senast hösten 2021. Längst ner på sidan finns länk till Studentexamensnämndens sida med information om den nya examensreformen, som träder i kraft våren 2022.

Hur är studentexamen uppbyggd?

Studentexamen består av minst fyra prov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer du bland…

När får du inleda skrivningarna?

Du avgör själv när du påbörjar din studentexamen, om du skriver alla prov vid ett och samma tillfälle eller om du sprider examen.

När har du rätt att delta i ett prov?

Du är skrivberättigad då du har läst alla obligatoriska kurser i skrivämnet. I de korta främmande språken, där det saknas obligatoriska kurser, ska du ha läst minst tre kurser för att få skriva studentexamensprovet i ett kort språk.

Vad baserar sig provuppgifterna på?

Provuppgifterna i studentexamen bygger på innehållet i de obligatoriska och nationella fördjupade kurserna.

Hur många gånger får du ta om ett prov?

Från och med hösten 2019 får ett godkänt prov tas om utan begränsningar. Ett underkänt prov får tas om tre gånger så länge examen är på hälft.

Vad bör du känna till om realämnesproven?

Realämnena är uppdelade på två skilda provdagar. Den ena provdagen skrivs psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi, och den andra provdagen evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap.

 

ANMÄLAN OCH EXAMENSAVGIFTER

Hur anmäler du dig till skrivningarna?

Du anmäler dig till studentexamen via Wilma. Anmälan är bindande och efter att du har kruxat för att du har kontrollerat alla uppgifter trycker du på ”Spara” och så är allt klart. Alternativt kan du skriva ut den ifyllda blanketten, underteckna den och lämna in den till kansliet.

Hur mycket kostar det att delta och hur betalar jag avgifterna?

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med bedömningen?

HUR SKÄL SOM FÖRSÄMRAR EN EXAMINANDS PRESTATIONER BEAKTAS

Hur beaktas läs- och skrivsvårigheter?

Om du har läs- och skrivsvårigheter och vill att de beaktas i studentexamen ska du kontakta studiehandledaren för att få närmare information om hur testningen går till.

RÅD OCH INFO

Allmänna råd med tanke på studieplaneringen och studentskrivningarna

Fundera på vilka ämnen du är mest intresserad av, vilka ämnen du tror att du har mest nytta av med tanke på fortsatta studier efter studentexamen.

Information om praktiska arrangemang under studentskrivningarna

Studentexamensproven hålls i gymnastiksalen om annat inte meddelas.

Länk till studentexamensnämndens hemsida

studentexamensnämndens hemsida hittar du mera information om studentexamen, skrivtider osv.

Länk till examensreformen 2022.