Foton från de gamlas dans och bänkskuddardagen finns i bildgalleriet!

Se bildgalleri

Klicka på bilden för att se en Prezi-presentation av studier i Katedralskolan.

Åboregionens Idrottsakademis svenskspråkiga ansökningsblankett har nu laddats upp under fliken Ansökan - Idrottsinriktning, där du kan läsa mera om vårens ansökningsomgång. Du kan också gå direkt till ansökningsblanketten.

OBS!!! Idrottsakademins gren- och testdag har ändrats till torsdag 16.4.2015!


Vår adress är Hansagatan 2

Du når oss också per telefon:

kansli 02 262 9301
rektor 02 262 9300
studiehandledare 040 186 1267