KATEDRALSKOLAN I ÅBO

Aktuellt

ARBETSTIDER OCH LOV för läsåret 2016-2017

hittar du på studier/ studier 2016-2017

VIKTIGA DATUM I PERIOD 5

Fre 15.4 kl 9.45-11.00 Samling i handledningsgrupper 9.45, därefter veckosamling i gy-salen (Folkhälsan)
Må 18.4 kl 9.45-11.00  Provutgivning pos 4,5 och 6
Ons 20.4 kl 14.40 Omtagningsprov
Ti 26.4 kl 13.15 Veckosamling (Flyktingar)
Fre 6.5 kl 10.30  Veckosamling (Banduppträdande)
To 2.6 kl 9.00  Kulturdag + provutgivning 1-3+7
Fre 3.6 kl 9.30 Friluftsdag + provutgivning 4-6
Lö 4.6 kl 9.30 Skolavslutning och dimission
To 9.6 kl 9.00 Omtagningsprov period 5

 

Cinque Terre

VECKOSAMLING
Gäster från Pohjola-Nordens ungdomsförbund besökte skolan den 31.3 och berättade om olika evenemeng och aktiviteter för studerande, som ordnas i samarbete med de andra nordiska länderna.


SKOLAVSLUTNINGEN OCH MÖSSPÅLÄGGNINGEN

Skolans avslutning med studentdimission hålls lördagen den 4.6 2016 på Kåren från och med kl 9.30 till ca 11.30. I avslutningen deltar endast studerandena och personalen. Dimissionen fortsätter med mösspåläggning på Kåren kl. 13.00. Till den festen får abiturienterna inbjuda anhöriga till ett antal som de kommit överens om.


DATAINTRÅNG: Skolans hemsida har utsatts för dataintrång och vi bygger upp den på nytt. Vid brådskande ärenden ta kontakt med skolan.

TIDTABELLER FÖR STUDENTSKRIVNINGAR:

fre 12.2. modersmålet, svenska och finska, textkompetens
14.3.  modersmålet, svenska och finska, essäprov
ons 16.3  religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
fre 18.3. främmande språk, lång lärokurs
mån 21.3.  det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 23.3.  matematik, lång och kort lärokurs
ons 30.3.  psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
fre 1.4. främmande språk, kort lärokurs

Kom ihåg att - ta bort eller täcka in etiketter på matförpackningar och läskflaskor - sätta mat, smörgåsar... i genomskinliga förpackningar Kom också ihåg att inga telefoner, smartklockor eller andra elektroniska apparater får tas med in i skrivsalen. SE-infon finns i sin helhet på Moodle under studiehandledning om du vill repetera infon som gavs i jauari.

KONTAKTINFORMATION

Skolans adress:

Katedralskolan i Åbo
Hansagatan 2
FIN-20100 Åbo

Tfn:
+358 40 8098210 (kansliet)
+358 40 1713889 (rektor)
+358 40 1861267 (studiehandledare)

Du kan sända e-post till skolan på adressen katedralskolan@turku.fi