Välkommen till Katedralskolans webbsida!

”Rektor och lärarna önskar alla en god jul och gott nytt år 2015!”

Vår adress är Hansagatan 2

Du når oss också per telefon:

kansli 02 262 9301
rektor 02 262 9300
studiehandledare 040 186 1267