Fördjupade kurser 5-9

KO5 Teckning och målning

MÅL
· utveckling av den visuella uttrycksförmågan och självständig tillämpning av det inlärda
· utveckling av intresset för och kännedom om bildkonst
· utveckling av elevens färdigheter för fortsatta studier

CENTRALT INNEHÅLL
· övningar i teckning och målning med olika medel och material
· strukturell analys av konstverk, kopieringsövningar, mångsidiga och valbara motiv.
· färglära, dekorativ konst
Lärostoff: Blyerts, tusch, kolteckning, akvarell, gouache, akrylfärg samt olika
experimentella tekniker. Fördjupning av bl.a. Perspektiv och modellteckning och målning.

KO6 Fotografi

MÅL
· fördjupning av kunskaperna om fotografi
· utveckling av förmågan att uttrycka sig med fotografiska medel och apparatur
· utveckling av förmågan till självständigt val och förståelse av bilder i massmedia

CENTRALT INNEHÅLL
· fotografins användningsmöjligheter
· Fotografiska uttrycksmedel.
· fotografins historia
· reklambildsanalys.
· praktisk bildframställning, foto, digitalteknik, data o.s.v.
Lärostoff: Bildvinklar, bildstorlek, belysning. Datorteknik, digitalteknink,
mörkrumsteknink. Att kombinera bild och text, bild och ljud.

KO7 Film

MÅL
· fördjupning i kunskaperna om film
· utveckling av den tekniska förmågan i filmframställning (teknisk brytningstid)
utveckling i ett kreativt sätt att använda filmkamera
· utveckling av förmågan till estetisk och produktionsteknisk bedömning av
film och TV program

CENTRALT INNEHÅLL
Filmanalys och filmens historia. Reklamanalys och reklamhistoria. Animationsfilm
Lärostoff : Filmens uttrycksmedel: bildvinklar, bildstorlekar, kamerarörelse, belysning, klippteknik, montage osv. Tid, rum och handling. Budskap på olika nivåer. Olika typer av film: fiktion, undervisningsfilm, dokumentär, animationsfilm o.s.v. Synopsis, scenario, manuskript, foto, klippning, redigering och ljud.

KO8 Arkitektur och formgivning

MÅL
· fördjupning av kunskaperna i arkitektur och formgivning
· utveckling av förmågan att se arkitektoniska helheter och materialval i form i större och mindre skala
· utveckling av förmågan att varsebli och vårda de estetiska och för miljön hållbara värdena i vår omgivning
Innehåll
· bygga och bo
· planering och formgivning
· byggnadskonstens och formgivningens historia
· studier av verkligheten och utställningar

.

KO9 Samtidskonst

Kursens mål är att den studerande fördjupar sitt personliga förhållande till bildkonst och annan visuell kultur på ett sätt som är karakteristiskt för samtidskonst. Den studerande undersöker kulturella fenomen genom att använda och tillämpa uttrycksformer inom olika konstarter. Under kursen använder den studerande vid sidan av visuella metoder också andra sätt att producera kunskap. Den studerande fördjupar sig i olika syner på konstens uppgift och undersöker personliga och samhälleliga betydelser inom bildkonsten och annan visuell kultur. Konsten skall användas som underlag för att delta och påverka. De fenomen som undersöks, liksom de redskap, tekniker och uttrycksformer som används, väljs tillsammans med de studerande. Under kursen skapar den studerande konstnärliga verk, produktioner och presentationer för olika miljöer.