KO1 Egna bilder, delade kulturer


KO1 Egna bilder, delade kulturer

Under det första studieavsnittet – KO 1 Egna bilder, delade kulturer- jobbar vi med teckning, måleri, tredimensionellt- och digitalt bildskapande. Studieavsnittet är inriktat på praktiskt arbete med olika material och metoder, fantasi och egna erfarenheter är utgångspunkterna för skapandet.

Länk till läroplanen

KO2 Rum, platser och fenomen i miljön

KO2 Rum, platser och fenomen i miljön

I det andra studieavsnittet jobbar vi med arkitektur och formgivning; övar perspektivteckning, bygger arkitektoniska miniatyrmodeller i olika material och formger bruksföremål i lera. I det här studieavsnittet bekantar vi oss också med byggnadskulturen i Åbo.