Välkommen till bildkonstens hemsida.
Bildkonst är ett visuellt, kreativt, kultur- och färdighetsämne där du utforskar världen med konstens medel. I bildkonsten skapar du med händer, hjärta och huvud och får utveckla flera kompetenser bland annat kreativitet och kritiskt tänkande. Vi experimenterar tillsammans med olika material, verktyg och uttryckssätt och bekantar oss med konstutbudet i muséer och gallerier i Åbo, och eventuellt på andra håll i landet.

Bildkonstkurser

KO 1 Egna bilder, delade kulturer

Image
Under det första studieavsnittet – KO 1 Egna bilder, delade kulturer- jobbar vi med teckning, måleri, tredimensionellt- och digitalt bildskapande. Studieavsnittet är inriktat på praktiskt arbete med olika material och metoder, fantasi och egna erfarenheter är utgångspunkterna för skapandet.
KO2 Rum, platser och fenomen i miljön
Image
I det andra studieavsnittet jobbar vi med arkitektur och formgivning; övar perspektivteckning, bygger arkitektoniska miniatyrmodeller i olika material och formger i lera. I det här studieavsnittet bekantar vi oss också med byggnadskulturen i Åbo.

KO 3 Bilder kommunicerar och påverkar

Image
KO 3 är ett studieavsnitt där vi jobbar med digitala medier, konst och teknologi och audiovisuell kultur. Photoshop och olika redigeringsprogram är i flitigt bruk och du blir bekant med grafisk formgivning och reklam.

Ko 4 Konstens många världar
Ko 4 I det här studieavsnittet har vi som mål att fördjupa relationen till bilder från olika tidsperioder och kulturer, och du får utveckla dina färdigheter i att uttrycka dig i bild i enlighet med de mål du ställer upp, självständigt och i grupp. Här jobbar vi också med keramik i olika former.

KO5 Teckning och målning

Image
Övningar i teckning och målning med olika medel och material. Vi fördjupar också färdigheterna i att teckna mänskan.

KO6 Fotografi

Image
Fotografering som uttrycksmedel, vi övar oss i användningen av systemkamera.

Du lär dig om filmspråket och får skapa film enskilt eller i grupp. Vi fördjupar oss också i filmredigeringsprogrammen.

KO8 Arkitektur och formgivning

Image
En fördjupning i arkitektur och formgivning

Samtidskonst Ko 09

Image
Vi gör en djupdykning i nutidskonsten genom att skapa själv och besöka konstutställningar på muséer och i gallerier

KO 10 Gymnasiediplom i bildkonst

Image
Under studieavsnittet avlägger du det nationella gymnasiediplomet i bildkonst