KO 3 Bilder kommunicerar och påverkar

KO 3 Bilder kommunicerar och påverkar

KO 3 Bilder kommunicerar och påverkar – är ett studieavsnitt där vi har som mål fördjupa relationen till digitala bilder, medier, konst och teknologi.
Vi jobbar med bland annat Photoshop och olika redigeringsprogram, använder Green screen och du blir bekant med både grafisk formgivning och reklam.

Ko 4 Konstens många världar

Ko 4 Konstens många världar

Ko 4 Konstens många världar – i det här studieavsnittet har vi som mål att bland annat fördjupa relationen till bilder från olika tidsperioder och kulturer och du får utveckla dina färdigheter i att uttrycka dig i bild i enlighet med de mål du ställer upp, självständigt och i grupp. Här jobbar vi också med keramik i olika former.