Gymnasiediplom i bildkonst (KO10)

MÅL
· genomföra det nationella bildkonstdiplomet
· ett självständigt slutarbete utifrån de riktlinjer som fastställs på nationell nivå
· göra en utställning av slutarbetet och göra utställningen tillgänglig också för
utomstående betraktare.

Mera information finns på Utbildningstyrelsens hemsidor edu.fi

 

Diplomarbeten

klicka på bilden för att förstora