40 venäläistä maalausta

Opetushallituksen tukeman Venäläinen taide tutuksi -hankkeen puitteissa on laadittu oppimateriaali, joka esittelee 40 Pietarin Venäläisen museon kokoelmista valittua maalausta. Teokset selostuksineen toimivat rinnakkaismateriaalina vuonna 2010 koulujen käyttöön valmistuneen 20 venäläistä taiteilijaa-oppimateriaalin kanssa.

40 venäläistä maalausta ja niihin liittyvät selostukset esittelevät opetuskäyttöön soveltuvasti venäläisen maalaustaiteen eri aihepiirejä ja aikakausia. Venäläisen museon museopedagogiikkaosaston henkilökunta on laatinut teoksia valottavat tekstit. Marja Salonen-Nikolajev, Marja Soini ja Anne Hokkinen ovat kääntäneet tekstit suomeksi ja Sanna Antola on laatinut viriketehtäviä materiaalin käyttöä helpottamaan.

Tämä sivusto liittyy Turun Puolalan koulun ja Puolalanmäen lukion sekä Turun Suomenkielisessä työväenopistossa toimivan Pietarin Venäläisen museon virtuaaliosaston yhteistyöhön.

projectlogo