Studiegången (GLP 2016)

studerande sitter vid åstranden

Kursval

Hur många kurser ska jag välja per läsår?

Enligt den nya läroplanen omfattar gymnasiets lärokurs 75 kurser och gymnasiestudierna delas in i obligatoriska och valfria studier.

För att avlägga gymnasiet på tre år rekommenderas en studietakt på ca 30  + 30 + 15, vilket betyder att du avlägger ca 30 kurser det första året, ca 30 kurser det andra och ca 15 kurser det sista studieåret. Vi rekommenderar

Hur vet jag vilken kurs jag ska välja i språken?

Så här väljer du rätt nivå på språkkurserna:

Avläggande av kurser i ett läroämne

Du avlägger studierna i ett läroämne genom att delta i undervisningen när kurserna går, genom att ”tenta” kurserna eller genom att avlägga dem på distans.

Vad är det vanligaste sättet att avlägga kurser på?

Det vanligaste sättet att avlägga kurser på är att delta i undervisningen när kurserna går.

När kan jag tenta ett studieavsnitt?

Om du har två kurser som går samtidigt i schemat kan du anhålla om att få avlägga den ena kursen som självstudier, dvs. att få ”tenta” kursen.

Vad ska jag göra om jag vill avlägga nätkurs?

Beroende på vilken nätkurs du vill avlägga kan kursen vara avgiftsbelagd. Börja därför med att kontakta studiehandledaren,

Kan jag be om att ett underkänd kurs stryks från betyget?

Nej. Kurser som man har avlagt kan inte strykas efteråt.

Slutförande av studierna

Vad ska jag tänka på i slutskedet av studierna?

Innan du inleder abiåret är det bra att kontrollera att du har avlagt alla obligatoriska kurser eller att de ingår i dina kursval för det kommande läsåret.

Vad krävs för att bli dimitterad?

För att få gymnasiets avgångsbetyg krävs att du är godkänd i gymnasiets lärokurs, dvs. att du har avlagt minst 75 kurser,