ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Terveystieto / Hälsokunskap / Health education (kaikki,ak,yk,lu)

terveys ja sen edistäminen / hälsovård och hygien / personal hygiene

Ihmisterveysoppi
Opetuskokonaisuus sisältää ihmiseksi kasvamisen alkeet, tärkeimmät perustiedot lapsille ennen murrosikää – ja kokeillun mallin niiden opettamiseen. Ihmisterveysoppi on tarkoitettu luokkien 1–4 terveystiedon opetukseen. Ihmisterveysopin avulla oppilas oppii tuntemaan, ymmärtämään ja arvostamaan itseään ihmisenä.

Project Jenkki
Project Jenkki -koulu on sähköinen oppimateriaali suun terveydestä. Sen aihekokonaisuuksina ovat suun terveys, ravitsemus ja ksylitoli. Oppimateriaalin ovat laatineet Leaf Suomi Oy:n kanssa yhteistyössä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry, Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry ja Suomen Hammaslääkäriliitto ry. Project Jenkki -koulu tarjoaa yläkoulujen opettajille sähköisen oppimateriaalipaketin, jota voi hyödyntää etenkin yläkoulun terveystiedon tunneilla. Soveltuvin osin materiaalia voi käyttää myös toisella asteella.

Spr
Suomen Punainen Risti

Terveyskirjasto
Sitra ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tarjoavat Terveyskirjaston kaikille suomalaisille vuoden 2007 loppuun asti.

Tohtori FI: Terveyden tietolähde
Lääkärikirja, Itsehoitoapteekki, Lääkärisanasto, Ensiapu, Ravinto, Liikunta...

Yle Akuutti
Tietoa terveyspalveluista, luotettavaa ja kriittistä tietoa eri hoitomenetelmistä sekä terveyteen ja sairauteen vaikuttavista tekijöistä.

ravinto ja terveys / näring och hälsa / food and health

FINELI
Kansanterveyslaitoksen ravitsemusosaston ylläpitämä elintarvikkeiden koostumustietopankki.

Mitä ovat erityisruokavaliot?
Kansanterveyslaitos

Terveellinen ateria
Kokoa lautaselle terveellinen ateria.

Terveys ja ravinto
Ravintotietoa, ruokavalioita, ravintosanastoa, Kotilääkärin kevytkeittiö, Tietotesti, Elintarvikkeet. Tohtori FI:n sisältö perustuu koululääketieteeseen ja muuhun terveyttä edistävään tietoon. Omasta terveydestä huolehtiminen ja itsehoito ovat meille tärkeitä.

seksuaalinen terveys ja hyvinvointi / sexualitet och hälsa / sexual health

Kosketus
Kuinka opettaa seksuaaliterveyttä ja ihmissuhteita koulussa.
Tämän materiaalin avulla voidaan edistää nuorten seksuaaliterveyttä tukemalla nuorten tietojen ja ymmärryksen, arvojen ja asenteiden sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä ja rakentumista.
Materiaalia voi käyttää koulun seksuaaliterveysopetuksessa, erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa.
Kosketus-materiaali on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Stakesin yhteistyön sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toteuttaman Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeen tulosta.

Nuorten Avoimet Ovet
Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan Nuorten Avoimet Ovet (=NAO) on nuorten seksuaaliterveyden ja seksuaaliterveyskasvatuksen edistämisen mallitoimintaa. NAO tekee monenlaista työtä nuorten hyväksi. Esimerkkeinä ovat vastaanotto, nettipalvelu, puhelinneuvonta, koulutus, materiaalituotanto, yhteistyöprojektit sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Maksuton vastaanottotoiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille tytöille ja alle 20-vuotiaille pojille, nettipalvelu puolestaan alle 18-vuotiaille nuorille.

Puberteten - frågesport - Tietokilpailu puberteetista
Valitse tyttö/poika ja vastaa kysymyksiin.
Kysymykset ovat ruotsiksi.

Tää on seksii
Yleisradion ohjelmasarjaan liittyvää materiaalia.

mielenterveys ja ihmissuhteet / sinneshälsa och sociala kontakter / mental health and social relations

Ajatelmia ja aforismeja myönteiseen ajatteluun
Positiivarit ky:n sivusto.

Feeling Good (Factmonster)
Your body and your mind are totally connected.
Here are some of the things you can do with your body and mind to feel good about yourself.

Raide ry:n sivusto
Raide ry:n, jolla mm. nuorten neuvontapalvelu, esittelysivusto. Yhteystiedot neuvontapuhelimeen ja s-postiin.

yleisimmät sairaudet ja niiden ehkäisy / förebyggande av vanliga sjukdomar / preventing common illnesses

syöpä
asiaa syövästä

tapaturmat ja ensiapu / olycksfall och första hjälp / accidents and first aid

Ensiapuopas
Perustiedot ensiavusta.

päihde ja vaikuteaineet / narkotika / drugs

MC Urho
MC Urho on lähinnä yläkoulu- ja lukioikäisille suunnattu opetuspaketti, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajia käsittelemään sellaisia aiheita, kuten kuinka havainnollistaa nuorille tupakoinnin, korkean verenpaineen ja kolesterolin haittoja tai auttaa nuoria oivaltamaan terveiden elämäntapojen merkitystä heidän omassa elämässään.

Päihdelinkki
Päihdelinkki on tarkoitettu kaikille päihdeasioista kiinnostuneille, niin asiantuntijoille, maallikoille kuin päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Päihdelääketiede
Otteita kirjasta Päihdelääketiede

Pökäle huulessa
Tietoa nuuskasta.

Serial Killer
Salapoliisikertomus havainnollistaa tupakan tappavaa voimaa.

Stumppi
Kaikille, jotka tupakoivat, harkitsevat tupakoinnin lopettamista tai ovat jo lopettaneet tupakoinnin. Sivuilta löydät yleisempää tietoa tupakoinnista sekä käytännön neuvoja ja vinkkejä lopettamisen karikkoihin.

Youth Against Drugs ry
Yhdistyksen toiminta perustuu nuoriin vapaaehtoisiin, jotka haluavat olla mukana ehkäisemässä nuorten päihteiden käyttöä ja tukemassa päihteetöntä elämää. YAD:n tarkoituksena on tukea nuorten terveitä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, lisätä ihmisten tietämystä huumekysymyksestä ja vaikuttaa päätöksentekoon.

turvallisuutta tie- ja vesiliikenteeseen / trafiksäkerhet / traffic safety

Varo heikkoja jäitä [paikallinen]
Osaatko liikkua jäillä turvallisesti? Entä osaatko auttaa toista hädässä, ilman että itse joudut vaaraan?

Viisaasti vesillä
Asiaa vesiturvallisuudesta. Myös jäillä liikkumisesta.

terveydenhuolto ja sosiaaliturva / hälsovård och socialskydd / public health service and social security

Kela
Kelan kotisivut

opettajille / till lärarna / for teachers

Lääkekasvatus
Sivusto on tehty peruskoulun opettajille antamaan tietoa lääkekasvatusta varten.

Raittiuden ystävät ry:n kotisivu
Yhdistyksen toimintaa ovat ehkäisevä päihdetyö ja terveiden elämäntapojen edistäminen. Sivustolla tutkimustietoa, linkkivinkkejä, raportteja ym. opettajalle.

Työkalupakki
Opettajille suunnattu palvelu, joka antaa konkreettisia keinoja tupakointiin ja siihen liittyvien ilmiöiden käsittelyyn eri aineiden oppitunneilla. Perimmäisenä tavoitteena on ohjata nuorta kohti terveellisiä elämäntapoja ja elämänhallintaa.