ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Psykologia / Psykologi / Psychology (kaikki,ak,yk,lu)

kasvu ja kehitys / psykisk utveckling / psychological development

Zest
Zestin tarkoituksena on auttaa nuorta tunnistamaan erilaisia lahjakkuuden lajeja itsessään ja luottamaan omiin kykyihinsä.

neuropsykologia / neuropsykologi / neuropsychology

A simple visual illusion
Optinen harha, jota voi säädellä.

Demonstrations
These pages provide examples of a number of common visual illusions.

Optical illusions
60 optista harhaa ja ilmiötä.

Psykonet - psykologian yliopistoverkoston oppimateriaalia
Psykonetin valtakunnallista virtuaalimateriaalia.

Testejä/ optiset harhat
Hiirellä voi vierittää säädintä ja tarkistaa sitten tulos. Testi on hyvä, joten kannattaa asentaa ensin sen vaatima viimeisin Macromedian laajennusosa.

tutkimus / forskning / research

Psykologia.info
Tältä sivustolta löydät testit lukion psykologian kurssien 1-5 sisällöstä, linkkilistan sekä keskustelualueen.

sosiaalipsykologia / social psykologi / social psychology

Sosiaalipsykologian peruskurssi
Tampereen yliopiston kurssi, jonka verkkomateriaalit myös muiden käytössä.

psykoterapia / psykoterapi / psychotherapy

Kysymyksiä psykologiaan liittyen
Usein eitettyjä kysymyksiä liittyen psykologiaan "maan ja taivaan" välillä. Englanniksi. Hyvin laaja materiaali.Lähinnä opettajalle huvin vuoksi selailtavaksi.

psykologian koulukunnat / skolor inom spykologi / schools of psychology

Sigmund Freud
Freudille ja hänen elämäntyölleen omistettu sivusto. Englanninkielinen.

opettajille / till lärarna / for teachers

Psykologianopettajat PSOP ry
Psykologianopettajat PSOP ry on vuonna 1971 perustettu pedagoginen yhdistys, jonka tavoitteena on psykologian opetuksen turvaaminen ja kehittäminen toisen asteen oppilaitoksissa.

Ylen etälukion verkkomateriaali
Etälukion psykologian opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi
www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista.
Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat psykologian www-sivut ja ohjelmat tukevat
kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.