ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Kemia / Kemi / Chemistry (kaikki,ak,yk,lu)

taulukoita / tabeller / tables

Alkuaineiden taulukko
Englannin kielinen ääntämys ja alkuaineiden historiaa tulee ohessa.

L A T A V O L A P E R I O D I C A
Jaksollinen järjestelmä terästettynä kaikella muullakin.

aineen rakenne / ämnesstruktur / structure

Tabella Periodica degli Elementi
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä atomien rakennetta painottaen.

Vedyn isotoopit
Havainnollistus

aineiden kemia / oorganisk kemi / inorganic chemistry

Virtual Lab
Hieno virtuaalinen laboratorio, jossa voit tutkia erilaisia liuoksia. Ohje laboratorion käyttöön saatavilla PDF-tiedostona. Englanninkielinen.

hiilen kemia / organisk kemi / organic chemistry

Hiilen kierto
Suomen metsäyhdistyksen teettämä koulupaketti hiilen kierrosta.

ympäristökemia / miljökemi / environmental chemistry

Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitoksen palvelut: uusimmat säätiedot ja otsonitutkimusta.

Tietoa otsonista
Otsoni ja UV-säteily. Oikea suojautuminen auringon UV-säteiltä. Otsoni- ja UV-tilanne tänään.

kemian perusteet / kemins grunder / basics of chemistry

Alkuainetaulukko - Proton Don - Interaktiivinen peli
Saat alkuaineen nimen englanniksi.
Hae sen kemiallinen merkki taulukosta.

Etälukion kemia
OPH:n kustantama oppimateriaali

alkuaineiden kemia / grundämnen / elements

A Clock with Chemical Elements
Johdatus kemian jaksolliseen järjestelmään, jonka voi valita sivun alareunasta. Amerikkalaisella opastuksella oppii samalla aineiden nimiä englanniksi.

Common Names for Common Chemicals
Arvioi tietosi kemian kansainvälisellä merkkikielellä.

Elementa Spektra
Alkuaineiden emissio- ja absorptiospektrit

Molecular Weight Calculation
Laskin antaa molekyylipainon kun sille kertoo kaavan. Sivusta on linkki alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään.

Periodic chart of elements
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, jossa kerrotaan laajasti myös terveydellisistä ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista.

sähkökemia / elektrokemi / electric chemistry

Elektrolyysi
Voit kokeilla erilaisia elektrodeja ja elektrolyyttejä.

Kuivapari
Animaatio tapahtumista

muovien kemia / plastkemi / plastics

Lue muovia
Suomen Muoviteollisuusliiton opettajille ja opiskelijoille suunnattu oppimateriaalikokonaisuus.

muut / övrigt / misc.

A Chemical Engineering Timeline
Kemian teollisuuden historiikki yhdistettynä oman aikansa muihin tapahtumiin.

Malmimineraalit
Voit valita pääsivulta esim. Tutkimus - Luonnonvarat.

opettajille / till lärarna / for teachers

Ylen etälukion verkkomateriaali
Etälukion kemian opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi
www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista.
Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat kemian www-sivut ja ohjelmat tukevat kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.
Soveltuvin osin yläkouluun?