ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Fysiikka / Fysik / Physics (kaikki,ak,yk,lu)

mekaniikka / mekanik / mechanics

Aaltovoima
Aihoissa kuvataan aaltovoiman käyttöä energiantuotannossa. Norjan opetushallituksen tuotantoa

Buoyant Force in Liquids
Arkhimeden laki - simulaatiotutkimus

Doppler Effect
Doppler-ilmiö animaationa

Doppler effect and shock wave
Pistemäinen aaltolähde etenee. Voit vaihdella hiirellä aallon ja pisteen nopeutta sekä aallonpituutta. Ilmiön klassinen havaintoesimerkki on ääniaallon madaltuminen junan kulkiessa radan vieressä seisovan havaitsijan ohi. Voit tässä koejärjestelyssä myös ylittää äänivallin simuloimalla koejärjestelyä.

Elastic and Inelastic Collision
Elastinen suomennetaan fysiikan yhteydessä sanalla kimmoinen. Tässä simulaatiossa kuvataan kimmoista ja kimmotonta törmäystä.

Engine Simulation I
Nelitahtimoottori lähtee käyntiin kaasua väännettäessä.

Free-body Force Diagram
Kalteva taso: Havainnollistaa voimien jakautumista komponentteihin ja niiden yhteisvaikutusta. Mäen kaltevuutta, kappaleen massaa ja muotoa voi vaihdella ja tutkia, millä ehdoilla kitka pitää kappaletta paikallaan tai se lähtee liukumaan maan vetovoiman ansiosta.

Heittoliike
Jussi Kytömäen tuotantoa.

How many pulleys will you need to drag the diva up on to the stage?
Play the game to find out.
Leonardo knew more about pulling than most.
His ambitious stage designs included elaborate and imaginative pulley systems designed to lighten the load
of any poor stage hand who would otherwise be expected to shift scenery using sheer brute force.

Kepler's First Law
Voit tarkastella hiirellä auringon ympäri kulkevien planeettojen tai Halleyn komeetan ratoja. Keplerin I laki sanoo, että rata on ellipsi, jonka polttopisteessä on aurinko.

Kepler's Second Law
Keplerin toinen laki sanoo, että kuvaan piirrettyjen kiertävän ja kierrettävän kappaleen rajaamat pinta-alat ovat keskenään yhtä suuria yhtä pitkinä aikaväleinä. Sitä voi havainnollistaa eri tilanteissa hiiren avulla.

Newton's Second Law Experiment
Vaunun massaa ja punnuksen massaa voi vaihdella sekä kitkakerrointa. Säädä mittausmatka s hiirellä. Hanki taulukkoon noin 10 havaintoa (s,t). Koejärjestely on pohjustamassa Newtonin toista lakia.

Pendulum
Heilurin perusmalli. Tartu hiiren vasemmalla, aseta heiluri ja irrota.

Pendulum III (il pendolo)
Heiluri omiin tutkimuksiin. Hyvä havainnollistaja, näkyy mm. energialajien vaihtelut.

Pendulum IV (il pendolo elastico)
Jousi on heilurin vartena. Tilanteista saa erikseen painikkeella voimien komponentit.

Poikittainen aaltoliike (Transverse Traveling Wave)
Voi tarkastella värien avulla tarkemmin hiukkasen liikettä sijainnin, nopeuden ja kiihtyvyyden suhteen.

Poikittaisen ja pitkittäisen aaltoliikkeen vertailu (Transverse Wave and Longitudinal Wave)
Kahden pistemäisen kuvion etäisyys on puoli aallonpituutta. Ohjeista kannattaa selvittää miten hiiren eri painikkeilla saadaan haluttaessa eri koeolosuhteita ja mitä tilanteet kertovat.

Projectile Motion (moto balistico)
Omenan heittoradalla näkyvät nopeuden ja kiihtyvyyden komponentit reaaliajassa.

Projectile Motion I
Voit ammuskella tykinkuulia ottamalla huomioon monenlaisia heittorataan vaikuttavia tekijöitä. Havainnollinen ja helppo käyttää.

Projectile Motion II
Heittoparaabeli, jossa saa itse tutkia vaikutuksia simuloimalla lähtöarvoja.

Projectile motion III (Toisistaan riippumattomien liikkeiden yhdistäminen)
Kaksi kanuunaa ampuvat kohti toisiaan. Javasovelluksella voi kokeilla miten havaitsija näkee sivusuunnassa tykinkuulien liikeradat. Ilmanvastusta ei oteta huomioon. Maa vetää puoleensa molempia kuulia tasapuolisesti riippumatta muista voimista. Tykkien asemaa voi säädellä korkeussuunnassa ja lähtönopeuden arvoja. Tulos on sama aina, joten liikkeet vaaka- ja pystysuunnassa yhdistyvät toisistaan riippumatta.

Reaction Time
Reaktioaika perustuu auton jarrutukseen liikennevaloissa. Olosuhteita saa vaihdella itse ja kokeilla.

Simple Harmonic Motion and Spring Force
Harmooninen liike ja jousivoima: Simulaatio sallii painon lisäämisen/ poistamisen ja piirtää tilannekuvia. Hiiren molemmat painikkeet on otettu käyttöön.

Simple Harmonic Motion and Uniform Circular Motion
Harmonisen liikkeen, ja toisen sen kaltaisen liikkeen yhdistäminen: Kaksi jousta on kiinnitetty kappaleeseen. Nyt voidaan liikettä manipuloida kahdella jousella ja litistää ympyrän muoto ellipsiksi. Tarkastelussa on tehtävissä johtopäätös.

The Science of Hockey
Jää, liike, törmäys ym. on tässä liitettynä NHL sarjatason jääkiekkoon. Sisältää runsaasti ääni- ja videoleikkeitä, joten on tarkistettava, että tietokoneessa on tarvittavat apuohjelmat.

effetti di rimbalzo
Havainnollistus pomppulakeihin. Hiirellä voi pudottaa pallon tai siirtää sen alla olevan tason kaltevuutta.

Äänioppi
Soita pianoa. Äänet ilmoitetaan aallonpituuksina ja hertzeinä.

valo-oppi / optik / optics

Color magic show
Kokeile miten valo ja erityisesti yksiväriset valot vaikuttavat nähtyihin väreihin.

Colors
Sekoita sopivasti värejä niin saat valkoista. Perusväreinä ovat punainen, vihreä ja sininen eli RGB.

Elemental Spektra
Alkuaineiden emissio- ja absorptiospektrit.

Geometrista optiikkaa
Valolähde voi olla pistemäinen tai laajempi. Esineestä muodostuvaa varjoa voi tarkastella javakeinoin. Myös valon väriä voi vaihdella ja esineen sijaintia.

Heijastus / kokonaisheijastus vesi - ilma rajapinnassa
Käännellään patterilamppua veden alla.

Heijastus / kokonaisheijastus vesi - ilma rajapinnassa (riflessione totale)
Kokonaisheijastus havaintoesimerkkinä.

Refracting Astronomical Telescope
Tähtikaukoputken malli kokeiltavana.

Refraction
Valon taittuminen kahden aineen rajapinnassa. Säde kääntyy hiirellä, ja kertoimia voi vaihtaa valikoissa.

Sateenkaari selitettynä tarkasti miksi ja miten se syntyy
Pisaraan, jonka rajapinnoissa on useita heijastus ja taittumisilmiöitä, kohdistetaan yksivärinen tai valkoinen valo. Javasovelluksella voi kokeilla itse vaikutuksia. Asiaan tarkemmin perehdyttäessä olisi syytä ymmärtää sivuston muukin informaatio.

The World Through a Hole
Neulanreikäkameran toimintaperiaate. Hiiren vasen ja oikea painike ovat käytössä.

Valon heijastuminen ja taittuminen
Javasovellus sallii kokeilla mielin määrin eri tilanteita.

Valon kulku kahden aineen rajapinnassa
Voit kilpailla A:sta B:hen reitin valinnassa valon teoriaa käyttävän tietokoneen kanssa. Oppi voi olla hyödyksi patikkaretkelläkin, jos osaa arvioida esim. maastojen suhteelliset taitekertoimet, ts. rasittavuudet matkan teossa.

Young's Double Slit Experiment
Valon hajaantuminen kahden raon tapauksessa.

Young's Double Slit Experiment
Valon hajaantuminen kahden raon tapauksessa.

diffrazione da una fenditura
Valon hajaantuminen raossa.

lämpöoppi / värmelära / thermodynamics

Brownian Motion
Brownin liike

Molecular Model for an Ideal Gas
Ideaalikaasun mallinnus tutkittavaksi.

sähköoppi / elektricitetslära / electricity

Charged particle motion in E/M Field
Koejärjestely simuloi varatun hiukkasen käyttäytymistä elektromagneettisessa kentässä.

Clipping Circuit
Leikkaava virtapiiri havainnollistaa kahden diodin käyttöä: Vaihtovirta leikataan vaiheittain. Kaksoisklikkaamalla virtalähteitä voit itse säätää jännitteiden arvoja kenttiin, hiiren oikealla korvalla säätö on hienovaraisempaa.

Electric Field Lines
Pistemäisien sähkövarauksien kenttäviivoja, mallinnus.

Electromagnetic Oscillating Circuit
Elektromagneettinen värähtelypiiri toimii kondensaattorin ja kelan vuorovaikutuksessa.

Electromagnetic Wave
Animaatio havainnollistaa elektromagneettista aaltoa.

Kytkentäpiirin rakentaminen
Ohmin laki on taustalla. Virikkeellinen ympäristö rakentajalle.

Lenz's Law
Lenzin laki, simuloitu koe.

Magnetic Field of a Bar Magnet
Voit tutkia magneettikenttäviivoja kahdella magneetilla. Siirrä pienempää niistä.

Magnetic Field of a Straight Current-Carrying Wire
Voit tutkia sähkövirran aiheuttamia magneettikenttäviivoja. Siirrä magneettia.

Ohm's Law
Simulaatio Ohmin lain kokeelliseen tutkimiseen.

Ohmin laki
Simulaatio antaa kokeilla paristojen jännitteen ja vastusten arvojen vaikutusta. Hiirellä voit ensin siirtää pariston paikoilleen ja vastukset sarjaan ja kytkeä virtapiiri päälle. Lampulle sopiva virta haetaan kokeilemalla. Särkyneet lamput eivät maksa, mutta yhden onnistumisen myötä pitäisi paristoja vaihdellen välttyä jatkuvilta takaiskuilta. Seuraavalla aukeamalla sanotaan, että lamppu on tarkoitettu 3 A:n virralle. Sen sytytys on diplomityö.

Sähkövirta ja magnetismi aivan alusta alkaen
Peräkkäisillä kuvaelmilla selostetaan havainnollisesti otsikon asioita. Koska teksti on englannin kielellä, lienee paras käyttö sellainen, jossa opettaja ensin koekatselee aineiston ja toimii itse selostajana, kun asiaan yhteisesti tutustutaan. Kooste on nopeillakin yhteyksillä hidas, mutta sinänsä laadukas opettajan esitysmateriaaliksi. Shockwave Player tarvitaan (www.macromedia.com).

generatore
Simuloiva vaihtovirtageneraattori, jossa on mahdollisuus kääntää puoliaaltotasasuuntaus päälle.

motore elettrico a corrente continua
Puoliaaltoa kehittävä generaattori. Pyörityssuunta on valittavissa.

elektroniikka / elektronik / electronics

Beats
Syke on kahden siniaallon yhteisvaikutus. Sitä voi tarkastella tahdistettuna tai ilman sekä frekvenssejä muuttamalla.

Kahden pulssin kohtaaminen
Aaltojen yhteisvaikutus eli interferenssi tutkitaan hiirellä kokeilemalla eri tilanteita.

Tietoa askelmoottoreista ja niiden ohjauksesta
This tutorial covers the basic principles of stepping motors and stepping motor control systems, including both the physics of the motor, the electronics of the basic control systems, and software architectures appropriate for motor control.

ydinfysiikka / kärnfysik / nuclear physics

Applet Thumbnails from Einstein's Legacy
Kokoelma java-appletteja havainnollistaa sarjakuvan tapaan eri säteilylajeja ja niiden alkuperää.

Cyclotron
Hiukkaskiihdyttimen teoriaa ja havainnollistus.

The Law of Radioactive Decay
Animaatio havainnollistaa radioaktiivista hajoamista.

Ydinvoima
Aihiossa kuvataan ydinvoiman käyttöä energiantuotannossa. Norjan opetushallituksen tuotantoa.

l'atomo di Bohr
Bohrin atomimalli, joka virittyy ja lähettää fotonin.

tähtitiede / astronomi / astronomy

10 miljoonaa valovuotta aurinkokunnasta
Ja etäisyys pienenee mikroskooppisiin lukemiin.

Astronomian perusteet
Lietolaisen opiskelijan tekemän kirjan pohjalta julkaistu sivusto, jossa laaja tietopaketti aurinkokunnasta, tähdistä, maailmankaikkeudesta ja galakseista.

Aurinko ja avaruusmyrskyt
Hannu Koskisen artikkeli.

Clementine Lunar Image Browser
Katsele satelliittikuvia kuusta. Voit itse valita kohdan.

ESA
Euroopan avaruusjärjestön sivut. Ajankohtaista avaruudesta, myös suomeksi.

Google Earth
Hieno ilmaisohjelma oman planeettamme tutkimiseen.

Interactive Sky Charts
Tähtikuvioita Java-applettien havainnollistamana.

Kosmos
Tähtitieteen viitetietokanta, joka sisältää noin 300 tähtitieteen alan hakusanaa, joista annetaan selitykset sekä viitteet keskeiseen kirjallisuuteen. Tietokanta sopii mainiosti mm. tähtitieteellisten termien lyhyiden selityksien selaamiseen ja hakutietokantana etsittäessä viitteitä kirjallisuuteen.

Kuvia avaruudesta
NASAn ylläpitämä kuvahakemisto.

Moon Phases
Kuun vaiheita havainnollistava appletti.

NASA
Yhdysvaltain avaruushallinnon sivuilla paljon ajankohtaista avaruudesta.

Solar system simulator
Aurinkokuntaa voi tarkastella eri kohdista ja säätövaraakin on. Kaunista katseltavaa.

Tähtiakatemia
Tähtiakatemia on Särkänniemen tuottama laaja avaruustietopaketti, joka soveltuu perustietolähteeksi kaiken ikäisille avaruudesta kiinnostuneille.

Tähtitieteen harrastuksen kansallinen kotisivu
Sivulla esitellään tähtiharrastusta. Linkkejä koti- ja ulkomaisille sivuille.

Ursa
Tähtitieteellinen yhdistys.

View from Satellite
Miltä Maa näyttää satelliitista? Valitse satelliitti, ja hae haluamasi näkymä maasta.

Views of the Solar System
Todella lähes kaiken kattava oman aurinkokuntamme koulupaketti, sisältää paljon kuvia, hakutietokantoja ja aikajanoja. Englanninkielinen.

historiaa ja henkilöitä / historia och uppfinnare / history and people

200 vuotta sähkövirtaa
Tieteessä tapahtuu, artikkeli.

400 års Dansk Astronomi
Tanskalaisten historiikki maailmankuvasta kautta aikojen.

A Picture Gallery of Famous Physicists
Valokuvia kuuluisista fyysikoista

A. Einstein, Image and Impact
Einsteinin elämästä

Fysiikan aihesivusto (about.com)
Fysiikkauutisia, artikkeleita, kattavat kuvakokoelmat tärkeistä henkilöistä, fysiikan keksintöjen taustatietoja ym.

Sähkön historiaa
Mm. sähkön tutkimuksen alkuvaiheita ja tärkeitä henkilöitä.

The Galilean Satellites and Kepler's Laws
Galileo Galilei tutki Jupiterin kuita. Tämä rekonstruktio näyttää tilanteen. Kuuta klikkaamalla ilmestyy vihreä mittanauha. Kiertoakselia voi myös kääntää, ja asettaa pysähdys vuorokauden välein. Mittauksiinkin sivustossa on tarkat ohjeet ja keinot.

arkipäivän fysiikkaa / vardagsfysik / everyday physics

Billiards and Physics
Biljardin pelaamisessa pätevät valon heijastumislait, kun pallo kohtaa takaseinän. Pallojen törmäys on tapahtuma, jota pyritään ennakoimaan. Voit kokeilla pelaamista, ja tutustua 2D-törmäystapauksen fysiikkaan erillisellä java-appletilla.

Katso maapalloa satelliitista
The Living Earth: koko maapallon päivänvalokartta satelliitin silmin. Voit valita näkymän vaikka kuusta käsin, topografisen tai pilvikartan, zoomata maapalloon, vaihtaa satelliittia…

Kodin sähkö
Kuluttajatietoa suomeksi

Kodinkoneet energian kuluttajina
Koti on varustettu monenlaisilla energiaa käyttävillä laitteilla. Taloudellisuuteen voi tutustua itse tutkimalla.

Lentokone ylittää äänivallin
Kuulijaa esittää hiirellä asemoitava korva. Siihen osuvat ääniaallot lentokoneesta. Animaatio pysähtyy, kun ääniaallot tavoittavat korvan. Oikean painikkeen avulla tilanne jatkuu. Ääniaaltojen reitit muuttuvat sinisiksi. Voit vaihdella koneen nopeusastetta, jolloin äänen saapuminen korvaan muuttuu olennaisesti äänivallin hajotessa.

Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?
Alan harrastajien vakavastikin otettava sivusto.

Reaction time and car accident
Olet ketjukolarin aiheuttaja ellei jarrupoljin toimi riittävän nopeasti. Kaikki autot ajavat jonossa samalla nopeudella. Olet toinen järjestyksessä. Edessä oleva auto jarruttaa, kun sen väri muuttuu keltaisesta punaiseksi. Sinusta riippuu miten muut selviävät.

Säteilyturvakeskuksen sivusto
Mahtava tietopaketti säteilystä sekä reaaliaikaista mittaustietoa.

Säätilanne ja kuvia säästä
Åbo Akademin sääpalvelu

teorioita / teorier / theories

Aikamatkailu tieteellisenä ongelmana
Tieteessä tapahtuu, artikkeli.

An Example of Time Dilation
Aikamatkailu Plutoon voisi piristää päivää.

Einsteinin suhteellisuusteoria
Helppotajuinen, mutta kuivahko esitys suhteellisuusteoriasta.

Kepler Motion
Keplerin lait taivaankappaleiden liikeradoista.

Legge di Bragg e diffrazione
Braggin laki: kiteen eri kerroksista heijastuneet sähkömagneettisen säteilyn osat interferoivat konstruktiivisesti vain jos niiden kulkemat matkat eroavat aallonpituuden monikerralla.

Nanotieteessä pieni on kaunista
Mikko Paalanen, artikkeli Tieteessä tapahtuu lehden verkkoversiossa

Valo ja suhteellisuusteoria
Einsteinin kautta pääsee kokeilemaan kahden pikkulapsen ikääntymistä, kun toinen lähtee avaruusmatkalle. Pelin voi myös imuroida useimpiin tietokoneympäristöihin.

ylioppilaskoetehtäviä / studentexamen / matriculation examination

Blocks and center of gravity
Milloin kappale kaatuu? Se lienee selvä, mutta entä jos kappaleita on useampia, jotka hakevat tukipintaa toisistaan.

Etälukiokurssi
Aaltoliike

Etälukiokurssi
Lämpö ja energia

Etälukiokurssi
Mekaniikka

Etälukiokurssi
Sähköoppi

Etälukiokurssi
Kertaustehtäviä

Frictional force
Kitkavoima vastaan maan vetovoima. Harjoituksia ja havainnollistuksia.

Interesting properties of projectile motion
Ilotulitusraketti räjähtää, jolloin maa vetää puoleensa samankokoisia sytykkeitä tasapuolisesti. Katso tilanne ja yritä selvittää myös ongelmat, jotka tekijä on esittänyt.

Projectile Orbits and Satellite orbits
Mikä lähtönopeus saa satelliitin radalleen? Entä muut tapaukset? Tutki.

Pulley
Väkipyörä on usein tehtävissä. Hiirtä kaksoisnäpäyttämällä saat muutella massaa ja tutustua kunnolla tuohon problematiikkaan.

Sähkö ja magnetismi Antti Atomin opastuksella
Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäyte, joka sopii alkeiden esittelyyn ja itsearviointiin.

sekalaista / övrigt / misc.

Fundamental Physical Constants
Fysiikan vakiot kattavasti.

The Particle World
Ohjelmalla voi rakentaa oman simulaatiomaailman fysiikan klassisen mallin mukaan, jossa kappaleet vetävät toisiaan puoleensa muitakaan lainalaisuuksia unohtamatta. Toisin kuin reaalitodellisuudessa, voi tutkia tapahtumia kytkemällä esim. gravitaatio pois päältä jne. Ohjeet alkuun pääsemiseksi ovat sivulla. Tarvitaan java lisäosa. Tämä on kehittävä rakennussarja kuten entisajan mekano. Peruskoulun fysiikan alkeet hallitseva oppilas voi saada tällä hauskoja virikkeitä kokeiluihin ohi arkimaailman.

opettajille / till lärarna / for teachers

YLEn Opettaja.tv - fysiikka [video]
Videoleikkeitä opetuksen avuksi.

Ylen etälukion verkkomateriaalit
Etälukion fysiikan opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi
www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista.
Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat fysiikan www-sivut ja ohjelmat tukevat
kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.
Soveltuvin osin yläkouluun?