ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Biologia / Biologi / Biology (kaikki,ak,yk,lu)

yleistä / övrigt / misc.

Luontobongari [paikallinen]
Tunnista lintuja, marjoja, sammakoita, petoja ja perhosia.

Opetushallituksen etälukiosivut
Biologian aineisto etälukiossa.

Tiedeuutisia ja keskusteluja
Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Synapsi.

ihminen / människa / the human body

Aivot - Hjärnan - Aivojen toiminta-alueet [audio]
Animaatio aivojen eri alueista, näkö, kuulo jne. (Flash)

Aivot - Se hjärnan - Aivot
Tyylikkäästi toteutettu animoitu esitys aivojen eri toiminnoista.
Tekstit ruotsiksi.
Se hjärnan är en webbplats för dig som vill lära dig mer om hjärnan och se hur den fungerar. Du får också veta hur det går till att forska om hjärnan, vad som händer med hjärnan vid sjukdomar och skador och vad som återstår för forskarna att förstå och förklara.

Human Body & Mind
BBC:n hieno sivusto ihmiskehosta ja -mielestä. Sisältää interaktiivisen ihmisruumiin ja erilaisia tietovisoja.

Silmät - Linser - Fokuseringsfel - Miten likinäkö ja kaukonäkö syntyvät
Interaktiivinen aihio. Mitä tapahtuu, kun näkö korjataan linsseillä?

Silmät - Ögats sencoreller - Miten silmä toimii
Animaatio silmän toiminnasta.

suot / kärr / swamps

Kasvihuonekaasut, soiden näkymättömät vaikuttajat
Jukka Almin Tieteessä tapahtuu -artikkelin verkkoversio

metsät / skogar / forests

Sepon sieniopas
Auttaa kotiin tuotujen sienien tunnistamisessa ja valmistuksessa

kasvit / växter / plants

Gesneriad Reference Web
Suuri trooppisten kukkakasvien kuvatietokanta. Tietokantaa voi selata kasvien latinalaisten nimien mukaan tai pikkukuvia klikkaamalla.

eläimet / djur / animals

Animals (The Learning Zone)
What are the processes that make animals alive?
Find out about some of our extinct and endangered animals.
How many animals are there on Earth? How do we group them? Understand the tree of life.
Sivulla myös: Fossils / Insects (linkit).

Birdlife
Lintuharrastajien opassivu. Sisältää mm. lintujen kuvia ja ääniä

Estonian Vertebrates
Viron eläimistö ja opetuksellisia testejä.

Kuvia ja havaintoja perhosista
Tervetuloa perhossivuilleni, toivottaa Pertti Pakkanen.

Marikan herppisivut
Runsaasti tietoa matelijoista ja muista terraarioeläimistä.

Sammakkolampi
Tietoa Suomen sammakkoeläimistä ja sammakkoeläinten pidosta lemmikkinä.

systematiikka & taksonomia / systematik & taksonomi / systematics & taksonomy

The Tree of Life Project
Lajien kuvitettu systematiikka

solubiologia / cellbiologi / cellbiology

Mikrobiologian virtuaaliopetus
Mikrobiologian käsitteistöä ja tietoutta

genetiikka / genetik / genetics

Elinten kehityksen geneettinen säätely
Irma Thesleff, artikkeli Tieteessä tapahtuu -lehden verkkoversiossa

Mihin perustui Mendelin onnistuminen
Petter Portin: Mihin perustui Mendelin onnistuminen - ja miksi hänet unohdettiin perinnöllisyyslakien löytäjänä? Tieteessä tapahtuu -lehden artikkeli.

biotekniikka / bioteknik / biotechnology

Biovoima
Aihiossa kuvataan biovoiman käyttöä energiantuotannossa. Norjan opetushallituksen tuotantoa.

Uusi biologia - Nya biologin [audio][video]
Tyylikkäästi toteutettu sivu biologian uusimmista saavutuksista.
Tarvitaan Flash. Animaatioita. Videoita. Teksti ruotsia.
Nya biologin är för Dig som vill bli bekant med gentekniken,
hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri.
Kunskap om celler, gener och proteiner och hur de påverkar förutsättningarna för våra liv.
Livets kod bärs av unika kombinationer av bokstäverna A, C, T och G.

ekologia / ekologi / ecology

Elämää jäässä ja jään tuntumassa
Åke Niemi, artikkeli Tieteessä tapahtuu -lehden verkkoversiossa

Itämeriportaali
Tietoa ja kuvia Itämeren ekosysteemeistä

evoluutio / evolution / evolution

Becoming Human
Flash multimediateos ihmisen kehityksestä

Hominid Species
Ihmisen evoluutio

ympäristö / miljö / environment

Global Temperatures 2500 BC to 2007 AD
Graafinen kuva.

Luonnonsuojelua ja -hoito
Metsähallitus hoitaa valtion luonnonsuojelu- ja muita alueita sekä vastaa uhanalaisten lajien säilymisestä tuleville polville.

Suomen luonnonsuojeluliitto
Tietoa luonnonsuojelusta.

WWF
Monipuolista tietoa uhanalaisista lajeista ja alueista.

Ymparisto.fi
Ympäristöhallinnon kotisivut, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, kestäväkehitys, jokamiehenoikeudet

Ympäristöverkko
Sisältöalueina ovat maa, vesi, ilma, eliöt, kulttuuri, energia ja uutiset: Tampereen Teknillisen Korkeakoulun tuottama paketti kaikenikäisille.

Ympäristöverkko, Tampere
Tampereen kaupunkiluontoa käsittelevillä WWW-sivuilla on hyödynnetty Suomen Akatemian ECOPLAN-projektissa syntyneitä tutkimustuloksia. On hakusanaluettelo ja tehtäviä aiheista kaupunkiluonto ja metsätyypit.

opettajille / till lärarna / for teachers

Ylen etälukion verkkomateriaalit
Etälukion biologian opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi
www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista.
Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat biologian www-sivut ja ohjelmat tukevat kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.
Soveltuvin osin yläkouluun?