ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Aihekokonaisuudet / Integrering och temaområden / Cross-curricular themes (kaikki,ak,yk,lu)

Ihmisenä kasvaminen / Att växa som människa

Dreams
Jokaisella nuorella on oikeus unelmoida ja seurata inspiraatiotaan.

Kakola opettaa [audio][video]
Opetushallituksen, väestöliiton ja Suomen vanhempainyhdistyksen yhteistyössä tuottama Kakola-ohjelmaan pohjautuva keskustelumateriaali on suunnattu yläkoulun opettajille ja oppilaille oppituntien käyttöön. Sivustosta löytyy myös tietoa vanhemmille.
Jokaisen oppitunnin teema käsittelee nuoria koskettavia tärkeitä aiheita, joiden on tarkoituksena herättää keskustelua ja uusia ajatuksia. Teemat: 1. Itsetunto, 2. Ahdistus, 3. Päihteet, 4. Väkivalta, 5. Vanhemmat, 6. Seksuaalisuus, 7. Takaiskut, 8. Kiusaaminen. Sivusto sisältää videoita ja tehtäviä sekä aiheisiin liittyvää taustatietoa.

Mä oon jees!
Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle.

Kulttuuri-identiteetti, kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus / Kulturell identitet och internationalism

Aikapolku
Aikapolun tarkoituksena on antaa aineksia oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseksi,
sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa.
Sivuston tehtävissä tuetaan kulttuuristen identiteettien hahmottumista
perehtymällä kulttuuriperintöön ja opettelemalla tuntemaan omaa ja muita kulttuureita.
Tehtävät on jaoteltu kolmeen osioon:
* Oppimispolut oppiaineisiin
* Oppiaineiden yhteiset tehtävät
* Maailmanperintötehtävät
Oppimispoluissa tehtävät on jaoteltu eri vuosiluokille.
Jos haluat löytää suoraan etsimäsi tehtävän, esimerkiksi historian tehtävän vuosiluokille 5-6, löydät perille sivukartan avulla.
Lisäksi sivustolta löytyy kirjallisuutta, linkkejä ja artikkeleita.
Opetusmateriaali pohjautuu teokseen "Aikapolku - tehtävänä kulttuuriperintö". Suomen Tammi 2004.

Moped - monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu [paikallinen]
Tietoa mm. maahanmuuttajakulttuureista.

Viestintä, mediataito ja -osaaminen / Kommunikation och mediekunskap

Netikettivisa [paikallinen]
Lue Internetin pelisäännöistä koostuva "netiketti" ja päättele sen jälkeen, ovatko väittämät totta vai tarua.

Opettaminen ja esiintyminen videoneuvottelussa
Tämän oppimateriaalin avulla perehdyt videoneuvottelussa esiintymiseen ja opettamiseen. Oppimateriaali sisältää ohjeita ja näkökulmia videoneuvotteluopetuksen suunnitteluun ja vuorovaikutteiseen esiintymiseen ja opettamiseen. Materiaali on tehty ensisijaisesti opettajille, mutta myös muut videoneuvottelua viestintävälineenä käyttävät henkilöt saavat oppimateriaalista tietoa esiintymiseen liittyvissä asioissa.

Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys / Deltagande, demokrati och entreprenörskap

Yrittäjyys - Be a Victorian Millionaire - Interaktiivinen sivu
Benjamin Gott was a model of entrepreneurial skill.
By taking risks and experimenting with new ways of doing things,
he managed to hit the cash jackpot and become a powerful businessman.
Can you solve business problems and make money by taking risks?

yrittäjyys
Opetushallituksen aineistoa

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta / Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling

Ilmasto.org [audio]
Kaikki ilmastonmuutoksesta. Opetusosio sisältää mm. Operaatio Tuvalu -kuunnelman, jota voi käyttää vaikkapa aamunavauksena.

Keinokorva - Verkko-ohjelma äänestä, melusta ja kuulosta [audio]
Interaktiivinen ohjelma (Flash).
Suositellaan kuulokkeilla kuuntelua.

Ylen etälukion verkkomateriaali - Kestävä kehitys
Etälukion kestävän kehityksen opiskeluaineisto koostuu oppikirjojen ja etäopettajan laatiman opiskelumateriaalin lisäksi
www-sivuista sekä radio- ja tv-ohjelmista.
Opetushallituksen ja Yleisradion tuottamat saksan www-sivut ja ohjelmat tukevat kurssien keskeisimpien ja vaikeimpien kohtien opiskelua.
Soveltuvin osin yläkouluun?

Turvallisuus, liikenne ja hyvinvointi / Trygghet och trafikkunskap

Ensiapuopas
Perustiedot ensiavusta.

Pelastustoimi
Monipuolista tietoa pelastuspalveluista. Hätänumeron käyttö ja turvallinen vesillä liikkuminen. Pelastusalan lehdet. Säteily, metsäpalo, lapsille omat sivut. Julkaisija Sisäasiainministeriön pelastusosasto.

Päihdelinkki
Päihdelinkki on tarkoitettu kaikille päihdeasioista kiinnostuneille, niin asiantuntijoille, maallikoille kuin päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Serial Killer
Salapoliisikertomus havainnollistaa tupakan tappavaa voimaa.

Stumppi
Kaikille, jotka tupakoivat, harkitsevat tupakoinnin lopettamista tai ovat jo lopettaneet tupakoinnin. Sivuilta löydät yleisempää tietoa tupakoinnista sekä käytännön neuvoja ja vinkkejä lopettamisen karikkoihin.

Turvallisuus ja liikenne
Opetushallituksen sivut.

Työkalupakki
Elämänhallinnan teemaa lähestytään tupakoimattomuuden näkökulmasta.

Viisaasti vesillä
Asiaa vesiturvallisuudesta. Myös jäillä liikkumisesta.