ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Erityisopetus / Specialundervisning / Special education (kaikki,ak,yk,lu)

erityisopetus / special undervisning / special education

Bovallius-ammattiopisto
Erityisammattioppilaitos. Se tarjoaa ammatillista erityisopetusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja (esim. kuurot ja huonokuuloiset).

C.O. Malmin koulu, Turku [paikallinen]
Koulu antaa esi- ja perusopetusta kuuroille, huonokuuloisille ja kielihäiriöisille ja kuulonäkövammaisille oppilaille sekä alueellista ohjausta ja tukipalvelua.

Haukkarannan koulu, Jyväskylä
Erityiskoulu kuuroille, huonokuuloisille, dysfaattisille sekä kuulonäkövammaisille oppilaille.

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Koulussa sokeat, heikkonäköiset ja monivammaiset oppilaat opiskelevat perusopetuksen eri oppimäärätavoitteiden mukaan, lisäksi ohjaus- ja tukipalvelut lähikoulua käyville näkövammaisille oppilaille

Kaikuharjun koulu, Lahti
Kaikuharjun koulun tehtävänä on antaa opetusta puhe- ja kuulovammaisille ja muista kaikista kielellisistä häiriöistä kärsiville oppilaille.

Katariinan koulu [paikallinen]
Katariinan koulu on kaikki vuosiluokat käsittävä kaksiluokkasarjainen yhtenäisperuskoulu, joka noudattaa yksitoistavuotista oppivelvollisuutta. Koulun oppilaat ovat kielihäiriöisiä ja liikuntavammaisia.

Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu, Tampere
Koulu on tarkoitettu niille oppilaille, joilla on vaikeuksia selvitä yleisopetuksessa. Ne, joilla on todettu liikuntavamma, dysfasia, kuulovamma ovat ensisijaisesti koulun oppilaita.

Luovin ammattiopisto
Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovin laajaan koulutustarjontaan kuuluvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus.

Mikael-koulu, Mikkeli
Oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa opetusta ja opetuksen tukipalveluja kuuroille, huonokuuloisille, sisäkorva- istutteen saaneille, kielihäiriöisille ja usheroppilaille esi-, perus- ja lukioasteella.

Mikaelin koulu, Turku [paikallinen]
Erityisopetuksen osaamiskeskus Turussa

Myllymäen koulu, Lappeenranta
Erilaisten oppijoiden koulu esikoulusta kuudenteen luokkaan (erityisopetuksessa yhdeksänteen luokkaan saakka), joka tarjoaa konsultoivan erityisopettajan tukipalveluita myös muille kouluille.

Mäntykankaan erityiskoulu
Mäntykankaan koulu sijaitsee Kuopiossa. Se on tarkoitettu neurologisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Ruskeasuon erityiskoulu Helsingissä
Ruskeasuon koulu, liikuntavammaisten oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus, on valtion ylläpitämä oppilaitos

Sairaalaopetusta antavat koulut
Suomen sairaalaopetusta antavat koulut. Opetushallituksen ylläpitämä lista.

Svenska skolan för synskadade, Helsingfors
Svenska skolan för synskadade är en statlig skola. Skolan är 11-årig med en två-årig förskola och en nioårig grundskola.

yliopistot ja muu tutkimustoiminta / universitetet och forskning / universities and research

Oppimistutkimuksen keskuksen kotisivu
Vuonna 1986 perustettu Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) toimii Turun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian laitosten yhteydessä oppimiseen ja koulutukseen keskittyneenä tutkimus- ja opetus- ja palveluyksikkönä. OTUK toimii yhteistyössä useiden koti- ja ulkomaisten organisaatioiden ja työntekijöiden kanssa tavoitteenaan tieteellisen tutkimuksen ja ammattikäytännön kiinteä vuorovaikutus.

järjestöjä ja muita asiantuntijoita / organisationer och experter / organizations and experts

ADHD-liitto ry
Valtakunnallinen ADHD- ja MBD-yhdistysten kattojärjestö. Tietoa aihepiiristä.

Datero
Datero-projekti on erityisopetuksen teknologian kehittämishanke, tietotekniikan ja osaavien opetusammattilaisten verkosto.

Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka toiminnan kulmakiviä ovat oppimateriaalin tuotanto, henkilöstön koulutus, tutkimus ja kokeilutoiminta sekä tiedotus. Kehitysvammaliitto tarjoaa yhteistyöfoorumin alan päättäjille, työntekijöille, tutkijoille ja omaisille. Liitto kerää ja tuottaa uutta tietoa, joka hyödynnetään niin koulutuksessa kuin oppimateriaalin tuotannossa

Kuulonhuoltoliitto
Tietoa kuulovammaisuudesta ja kuulovammaisuuden syistä.

Kuurojen Liitto ry
Runsaasti ajankohtaista tietoa kuuroudesta, viittomakielestä ja kuurojen kulttuurista.

Papunet
Sivusto välittää tietoa puhevammaisille ihmisille, selkokielen käyttäjille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle heidän omilla kommunikointikeinoillaan: yleiskielellä, selkokielellä, blisskielellä tai kuvin. Osaan sisältöä voi valita äänituen tai tekstiversion.

Suomen CP-liitto ry
Järjestön keskeiset toiminta-alueet ovat: kuntoutustoiminta, palvelutoiminta, asumisen tukipalvelut, julkaisu- ja tiedotustoiminta sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö.

Suomen Kuurosokeat ry
Tietoa, laaja sivusto.

Suomen Tourette Yhdistys
Tourette syndrooma on oireyhtymä, jolle on ominaista toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet (tics) sekä hallitsemattomat vokaaliset äännähdykset. Yhdistys pyrkii valistamaan, neuvomaan ja tekemään julkaisuja aiheeseen liittyen.

Viittomakielialan osuuskunta Via
Valtakunnallinen työosuuskunta, joka tarjoaa palvelujaan kunnille ja yksityisille tarvitsijoille

opetusohjelmia verkossa / undervisningsprogram / educational programs

AMMe
Ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista.

Luetunymmärtämiskurssi
Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville. Puhuttu teksti, kielioppia tiiviisti.

Luki-Luukas
Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille tehty harjoitussivusto. Suunnattu aikuisille, mutta sopii myös nuoremmille.

Moped: Materiaalit [audio][paikallinen]
Lähinnä maahanmuuttajaopetukseen tehtyä, mutta muillekin soveltuvaa materiaalia eri oppiaineisiin, varsinkin suomen kieleen. Laaja sivusto, tulostettavaa ja verkossa tehtävää materiaalia.

Runokone
Runokone voi antaa ideoita runojen kirjoittamiseen. Kuka ties´ - jos hyvin käy, teos on jo sinänsä helmi.

Supaplex
Supaplex on "Pacman" -tyylinen peli. Vaatii päättelyä ja sorminäppäryyttä. Pelissä on omat "fysiikan lakinsa", joiden mukaan on mentävä kohti E:tä -maalia. Yli 100 tasoa. Ilmainen, lataa zip-tiedosto ja asenna.

Tietoturvakoulu
Vuorovaikutteinen tarina tietoturvasta. Sivuilla myös tietoa opettajille ja vanhemmille.

arviointi ja testit / värdering och tester / tests

Leikkimielisiä testejä selkokielellä
Vapaa-aika -osiossa voi tehdä Ystävyystestin, Rakkaustestin, Minä päätän -testin, Politiikkatestin tai Oletko rock -testin.

tietoa verkossa / information i nätet / iformation in the net

Anaheim Finland
Yritys valmistaa opetusohjelmia. Tunnetuimpia lienee Laivakatin matkassa -romppu.

Elämäni Sankari
Ehkäisevää päihdetyötä.

Inkluusiolinkit
Tietoa inkluusiosta - kotimaisia ja ulkomaisia sivustoja.

Internetin selkosivuja
Linkkejä. Myös selkokirjoittamiseen.

Liikennemerkit
Liikennemerkit löytyvät autokoululiiton sivuilta.

Muksuoppi
Muksuoppi on ratkaisukeskeinen menetelmä, joka auttaa lapsia selviämään ongelmista taitoja oppimalla.

Opinportin kieliportti
Yleisradion sivusto, josta löytyy kielten opiskeluun aineistoa.

Suvi - viittomakielen sanakirja [video]
Suomalaisen viittomakielen sanakirja, joka sisältää jokapäiväisessä elämässä käytettäviä viittomia. Voit katsoa videolta viittoman perusmuodon sekä lauseita, joissa viittomaa käytetään.

Tampereen normaalikoulun linkkilista
Linkkejä eri oppiaineisiin.

Verneri
Tietoa kehitysvammaisuudesta, neuvonta- ja keskustelupalsta sekä tietoa etuuksista ja erityispalveluista. Sivuilla on myös toiminnallisia osioita. Yleis- tai selkokielellä.

TVT erityisopetuksessa

Hyviä TVT-käytänteitä opetukseen [paikallinen]
Kokemusperäistä tieto- ja viestintätekniikan käyttötietoa opettajilta opettajille.