ETUSIVU
Uusi linkki
Syöttöohje

Erityisopetus / Specialundervisning / Special education (kaikki,ak,yk,lu)

erityisopetus / special undervisning / special education

Bovallius-ammattiopisto
Erityisammattioppilaitos. Se tarjoaa ammatillista erityisopetusta opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityisiä opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja (esim. kuurot ja huonokuuloiset).

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Koulussa sokeat, heikkonäköiset ja monivammaiset oppilaat opiskelevat perusopetuksen eri oppimäärätavoitteiden mukaan, lisäksi ohjaus- ja tukipalvelut lähikoulua käyville näkövammaisille oppilaille

Luovin ammattiopisto
Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Luovin laajaan koulutustarjontaan kuuluvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus.

Mikael-koulu, Mikkeli
Oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa opetusta ja opetuksen tukipalveluja kuuroille, huonokuuloisille, sisäkorva- istutteen saaneille, kielihäiriöisille ja usheroppilaille esi-, perus- ja lukioasteella.

Mäntykankaan erityiskoulu
Mäntykankaan koulu sijaitsee Kuopiossa. Se on tarkoitettu neurologisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Ruskeasuon erityiskoulu Helsingissä
Ruskeasuon koulu, liikuntavammaisten oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus, on valtion ylläpitämä oppilaitos

Sairaalaopetusta antavat koulut
Suomen sairaalaopetusta antavat koulut. Opetushallituksen ylläpitämä lista.

Svenska skolan för synskadade, Helsingfors
Svenska skolan för synskadade är en statlig skola. Skolan är 11-årig med en två-årig förskola och en nioårig grundskola.

yliopistot ja muu tutkimustoiminta / universitetet och forskning / universities and research

Datero - erityisryhmien tietotekniikkakeskus
Toiminnan ydin on lääkinnällisenä ja ammatillisena kuntoutuksena tehtävät apuvälinearviot ja suositukset sekä siihen liittyvä hankinta ja käytönohjaus. Yleis- ja selkokielellä.

Erityislastentarhanopettajien koulutus, Rauma
Koulutukseen valitaan lastentarhanopettajan tutkinnon tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon lastentarhanopettajien koulutuksessa suorittaneita. Opintojen laajuus on 35 opintoviikkoa.

Gallaudet University
Gallaudet University is the world's only university for deaf and hard of hearing undergraduate students. Kuurojen ja huonokuuloisten nuorten yliopisto Yhdysvalloissa.

Helsingin yliopisto, erityispedagogiikka
Yksikkö järjestää akateemisten perus- ja jatkotutkintojen opinnot erityispedagogiikassa.

Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikan laitos
Sivut sisältävät tietoa opetuksesta, tutkimuksesta ja ajankohtaisista asioista sekä laitoksen yhteystiedot.

Niilo Mäki instituutti
Sivuilta löytyy koulutustarjontaa, materiaali ym. tietoutta erityisopetuksen tutkimuksesta.

Oppimistutkimuksen keskuksen kotisivu
Vuonna 1986 perustettu Oppimistutkimuksen keskus (OTUK) toimii Turun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian laitosten yhteydessä oppimiseen ja koulutukseen keskittyneenä tutkimus- ja opetus- ja palveluyksikkönä. OTUK toimii yhteistyössä useiden koti- ja ulkomaisten organisaatioiden ja työntekijöiden kanssa tavoitteenaan tieteellisen tutkimuksen ja ammattikäytännön kiinteä vuorovaikutus.

Suomessa järjestettävät avoimien yliopistojen opinnot
Myös erityispedagogiikan kursseja.

Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan koulutus tuottaa erityiskasvatuksen asiantuntijoita yhteiskunnan eri tasoille. Koulutus johtaa kasvatustieteen maisterin (KM) tutkintoon, lisäksi erillisiä erityisopettajan opintoja.

järjestöjä ja muita asiantuntijoita / organisationer och experter / organizations and experts

ADHD-liitto ry
Valtakunnallinen ADHD- ja MBD-yhdistysten kattojärjestö. Tietoa aihepiiristä.

Datero
Datero-projekti on erityisopetuksen teknologian kehittämishanke, tietotekniikan ja osaavien opetusammattilaisten verkosto.

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus
National pages -osiossa tietoja eri maiden erityisopetuksesta englannin kielellä.

Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka toiminnan kulmakiviä ovat oppimateriaalin tuotanto, henkilöstön koulutus, tutkimus ja kokeilutoiminta sekä tiedotus. Kehitysvammaliitto tarjoaa yhteistyöfoorumin alan päättäjille, työntekijöille, tutkijoille ja omaisille. Liitto kerää ja tuottaa uutta tietoa, joka hyödynnetään niin koulutuksessa kuin oppimateriaalin tuotannossa

Kuulonhuoltoliitto
Tietoa kuulovammaisuudesta ja kuulovammaisuuden syistä.

Kuurojen Liitto ry
Runsaasti ajankohtaista tietoa kuuroudesta, viittomakielestä ja kuurojen kulttuurista.

Opetushallituksen erityisopetussivut
Sivustoon on kerätty tietoja, joita tarvitaan laadittaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa oppijan yksilöllistä opetussuunnitelmaa. Lisäksi sivuilta löytyvät tiedot verkossa olevista oppilaitoksista, opetuksen tukipalveluista, koulutuksesta sekä opiskelumateriaaleista.

Suomen CP-liitto ry
Järjestön keskeiset toiminta-alueet ovat: kuntoutustoiminta, palvelutoiminta, asumisen tukipalvelut, julkaisu- ja tiedotustoiminta sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö.

Suomen Kuurosokeat ry
Tietoa, laaja sivusto.

Suomen Tourette Yhdistys
Tourette syndrooma on oireyhtymä, jolle on ominaista toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet (tics) sekä hallitsemattomat vokaaliset äännähdykset. Yhdistys pyrkii valistamaan, neuvomaan ja tekemään julkaisuja aiheeseen liittyen.

Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.
Linkit mm. jäsenjärjestöihin.

The European Agency for Development
Euroopan komission alainen erityisopetusyksikkö.

Viittomakielialan osuuskunta Via
Valtakunnallinen työosuuskunta, joka tarjoaa palvelujaan kunnille ja yksityisille tarvitsijoille

opetusohjelmia verkossa / undervisningsprogram / educational programs

AMMe
Ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista.

Luki-Luukas
Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille tehty harjoitussivusto. Suunnattu aikuisille, mutta sopii myös nuoremmille.

Runokone
Runokone voi antaa ideoita runojen kirjoittamiseen. Kuka ties´ - jos hyvin käy, teos on jo sinänsä helmi.

Supaplex
Supaplex on "Pacman" -tyylinen peli. Vaatii päättelyä ja sorminäppäryyttä. Pelissä on omat "fysiikan lakinsa", joiden mukaan on mentävä kohti E:tä -maalia. Yli 100 tasoa. Ilmainen, lataa zip-tiedosto ja asenna.

arviointi ja testit / värdering och tester / tests

Leikkimielisiä testejä selkokielellä
Vapaa-aika -osiossa voi tehdä Ystävyystestin, Rakkaustestin, Minä päätän -testin, Politiikkatestin tai Oletko rock -testin.

tietoa verkossa / information i nätet / iformation in the net

Inkluusiolinkit
Tietoa inkluusiosta - kotimaisia ja ulkomaisia sivustoja.

Internetin selkosivuja
Linkkejä. Myös selkokirjoittamiseen.

Liikennemerkit
Liikennemerkit löytyvät autokoululiiton sivuilta.

Opinportin kieliportti
Yleisradion sivusto, josta löytyy kielten opiskeluun aineistoa.

Sairaan lapsen opetus
Oikeus opetukseen kuuluu myös sairaalassa oleville lapsille. Sairaan lapsen ja nuoren opettaminen. Neurologisesti oirehtivien oppilaiden opetus.

Suvi - viittomakielen sanakirja [video]
Suomalaisen viittomakielen sanakirja, joka sisältää jokapäiväisessä elämässä käytettäviä viittomia. Voit katsoa videolta viittoman perusmuodon sekä lauseita, joissa viittomaa käytetään.

Verneri
Tietoa kehitysvammaisuudesta, neuvonta- ja keskustelupalsta sekä tietoa etuuksista ja erityispalveluista. Sivuilla on myös toiminnallisia osioita. Yleis- tai selkokielellä.

TVT erityisopetuksessa

Hyviä TVT-käytänteitä opetukseen [paikallinen]
Kokemusperäistä tieto- ja viestintätekniikan käyttötietoa opettajilta opettajille.