Teoksista

Nikolai Krymov: Keväisen sateen jälkeen. 1908

Taiteilijan töissä vuodelta 1908 voi havaita omaperäisen yhdistelmän maiseman ja jokapäiväisen elämän kuvausta. Tyypillistä Nikolai Krymovin taiteen tälle aikakaudelle on jokapäiväisen elämän tapahtumiin lähentyminen. Tämän ajan taideteoksissa voi havaita kiinnostuksen primitivismiin, josta tuli merkittävä ilmiö venäläisessä maalaustaiteessa ja jonka kehittymiseen vaikutti venäläisen kansankulttuurin tutkiminen. Monet taiteilijat suhtautuivat kiinnostuneesti kansankulttuurin erilaisiin ilmenemismuotoihin puupiirroksissa, leluissa ja kylteissä. Jotkut heistä vaikuttivat itsekin aktiivisesti kansantaiteen suosion kasvamiseen taideteoksillaan, joissa avoimesti hyödynnettiin sellaisia työtapoja, joita kansantaiteen mestarit käyttivät omissa töissään.
Krymovin tämän kauden töille on ominaista muotojen harkittu primitivismi, rohkea värien ja väritäplien käyttö. Maisemateoksessa Keväisen sateen jälkeen, kuten muissakin tuon kauden töissä, on alatekstinä: ”Luonto hallitsee ihmistä.” Krymov loi töissään oman myrskyjen, rajuilmojen ja tuulenpuuskien maailman, jonka taustalla on kuitenkin ympäröivä todellinen luonto.

Laatukuva eli genrekuvamaalaus (ransk. genre = laatu, laji, suku) tarkoittaa taidehistoriassa maalauksia, jotka kuvaavat jokapäiväisen elämän tapahtumia.