KURSSIN SISÄLTÖ:

 Tavoitteet ja arviointi 

 

1. viikko: aakkoset

  2. viikko: pieni annos kielioppia
  3. viikko: oppikirjasta kpl. 1 tervehdykset, tapaaminen
    4. viikko: nimen kertominen
  5. viikko: oppikirjasta kpl. 2 tutustuminen, perheen esittely
 

 

  6. viikko: kansallisuudet
    7. viikko: oppikirjasta kpl. 3 kodin esittely
     8. viikko: positiivinen reagointi, mielipiteen ilmaisu
    9. viikko: oppikirjasta kpl. 4 aamiaispöydässä
    10. viikko: ääntäminen