Contact information

Office: Kaskenkatu 5, 20700 Turku, 2nd floor.

Office hours:

2.9.–5.12.2019 Mon–Thu 10–18
9.–12.12.2019 Mon–Thu 10–15

 

Tel: +358-2-262 9811

Email: tyovaenopisto@turku.fi

Internet: www.turuntyovaenopisto.fi

 

 

 

 

Courses * Finnish Courses

Please, read the instructions carefully before attempting to enroll.

Courses: https://opistopalvelut.fi/turku/index.php?l=en

Finnish for Foreigners, direct link to spring term courses: https://opistopalvelut.fi/turku/courses.php?l=en#pos-3-7-36

 


 

Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen – jatkuva haku

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

Syyslukukausi 19.8. – 13.12.2019

Kevätlukukausi 7.1. – 12.6.2020

Jatkuva haku.

 

Kenelle

Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen vailla jatko-opiskelupaikkaa. Etusijalla ovat juuri peruskoulun päättäneet, toisella sijalla 20–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret jotka ovat vailla toisen asteen koulutusta.

Koulutus sopii maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

Koulutus ei sovi turvapaikanhakijoille.

 

Lukuvuoden opintojen laajuus

Syyslukukausi 19.8 - 13.12.2019

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 408 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Suomen kielen taitotaso: A1.2-A2

 

Kevätlukukausi 7.1 – 12.6.2020

Talviloma 17.2 - 21.2.2020

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 500 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Kielitaitotaso A1.3 - A2

Ryhmä B. Kielitaitotaso A0

 

Kustannukset

Opiskelu on maksuton.

Koulutuksen aikana voi hakea KELA:lta  työttömyysetuutta.

 

 

Opinnot ja ohjaus

Koulutuksen pääpaino on suomen kielen opetuksella. Suomen kielen opetuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan kielitaitoa niin, että hän voi tulevaisuudessa opiskella mahdollisimman täysipainoisesti toisen asteen koulutuksessa ja selviytyä työelämässä suomen kielellä.

Koulutuksen aikana opiskellaan myös työelämä- ja yhteiskuntatietoa. Suomen kielen, viestinnän ja kouluaineiden lisäksi opiskelijoille järjestetään sivuaineiden tunnit – sähköinen viestintä ja käytännön suomea. Myös opiskelijat perehdytetään nuorison vapaa-aikatoimintaan kuten mm. liikuntaharrastuksen mahdollisuuksiin sekä ohjataan Työväenopiston harrastekursseille.

Opiskelijoille järjestetään integroivaa opetusta yhteistyössä Työväenopiston muiden aineiden kanssa (kädentaidot, liikunta, kuvataide ja musiikki). Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisnäyttelyihin, konsertteihin ja muihin kulttuuritilaisuuksiin.

Opiskelijat perehdytetään eri liikuntaharrastusten mahdollisuuksiin. Osallistutaan Turun kaupungin vapaa-ajan toiminnan tarjoamiin kulttuurivierailuihin sekä nuorison vapaa-aikatoimintaan.

Koulutusjakson aikana tehdään tutustumisvierailut toisen asteen oppilaitoksissa. Yhteistyössä näiden oppilaitoksien kanssa autetaan opiskelijoita siirtymään koulutuksemme päättyessä Valma- tai ammatti-opintoihin. Opiskelijoita tuetaan ja autetaan hakemaan vapaille opiskelupaikoille.

Opinto-ohjauksen yhteydessä opiskelijoita autetaan hahmottamaan jatko-opiskelusuunnitelmiaan ja täyttämään yhteishakulomakkeita sekä laatimaan vapaiden opiskelu- tai työpaikkojen hakemuksia.

Informatiivisen ohjauksen lisäksi tehdään tutustumiskäynnit yrityksissä ja työkokeilupaikoissa auttaakseen opiskelijoita hahmottamaan ja toteuttamaan työhön liittyviä suunnitelmia.

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin. Valmiuksien kartoituksessa huomioidaan opiskelijan aiemmat kouluopinnot, aiemmat suomen kielen opinnot, oman äidinkielen osaaminen, elämäntilanne ja mahdolliset oppimista tai opiskelua nopeuttavat/hidastavat tekijät. Henkilökohtainen ohjaus nivoutuu osittain varsinaiseen opetukseen, jossa opetusta pyritään eriyttämään. Kussakin opetusryhmässä opettajan apuna toimii koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustajat osaavat useaa eri kieltä (esim. englanti, arabia, venäjä, kreikkaa, ruotsia ja saksaa).

Opiskelijoille järjestetään kerran kuussa infotilaisuuksia, joissa esitelmöijinä ovat paikallistahojen viranomaiset, toisen asteen oppilaitoksien opettajat ja opot sekä eri palvelutoimipisteiden edustajat.

Yhteistyössä TE-toimiston kanssa pohditaan ja tarvittaessa autetaan opiskelijoiden siirtymistä työhön tai ammattikoulutukseen.

Nuorisotakuukoulutuksen päättyessä opiskelija saa todistuksen, jossa arvioidaan hänen opintosuorituksensa.

 

Koulutukseen hakeminen ja lisätiedot

Jatkuva haku joustavasti ympäri vuoden.

Ilmoittaudu internetissä www.turuntyovaenopisto.fi  opiston etusivulla:

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

tai  www.turuntyovaenopisto.fi   >  Services for Foreigners   >   Courses

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

 

Lisätiedot:

Turun Suomenkielinen työväenopisto

koulutussunnittelija Elena Levantovskaja

elena.levantovskaja@turku.fi

050 308 8865

 


 

Koulutuspolku (materials in Finnish)

Koulutuspolku_valmis_2018_interaktiivinen.pdf

koulutuspolku_valmis_2018_tulostettava.pdf

 

Important to know

How do I know if the course is starting or not?

The course will start if you haven´t received a notification about cancellation of the course. We will not send a notification if the course starts.How do I pay the course fee?

Sarastia Oy/Ltd. sends the invoices to the addres given by the customer and they also supervise the payments. You can pay the invoice either in the bank or in the Cash Services Centre of the city of Turku (Puolalankatu 5). The invoice is valid for recovery proceedings.How do I cancel my enrolment?

You can cancel your enrolment with your registration number and the course number in `Your registration´ on the left: https://www.opistopalvelut.fi/turku/check_registrations.php?l=en. Of successful cancelation you will receive an email confirmation. If you can’t cancel by the Internet, you have to do it in writing either by email tyovaenopisto@turku.fi, letter or filling in the form in the office. We’ll confirm your cancellation by email. You can’t cancel by telephone. The cancellation is free until 10 days before the course starts. Customer, who cancels his/her enrolment less than 10 days before the course starts, pays the fee of 15 €. If you don´t cancel the enrolment before the course starts, you will pay the whole fee.

Notice! A notification to the teacher or non-payment of the course fee is not considered a cancelling. The course fees will be invoiced regardless of the student´s attendance to the course. Non-paid course fee will prevent you from further course registrations.

 

Enrolments
See course description for the type of enrolment. Each course requires a minimum number of students before the course can begin. If there are not enough enrolments the course will not begin.

If you don´t have the Finnish Identity Number you cannot enrol online. In that case you can enrol in the office at Kaskenkatu 5, 2nd floor.

By enrolling for a course you agree to pay the course fee.

Notice! If you enrol for a course but do not attend and do not cancel your enrolment in the office by the second lesson, or when a short course in question, three weekdays before the course starts, the whole course fee will be charged. The invoice is valid for recovery proceedings.

 

Please, read the instructions carefully before attempting to enroll.

Courses, Finnish for Foreigners

Other multicultural courses

 

Fees

Sarastia Oy/Ltd invoices the course fees. The invoices can be paid in the bank or in the Cash Services Centre of the city of Turku (Puolalankatu 5). The course fee will be refunded to the student only if the course is cancelled. If more than 1/3 of the course´s lessons are cancelled a part of the course fee can be refunded.

Students buy their own course books and other materials. If the course fee contains a material fee it is mentioned in the course description.

 


Insurances


The Finnish Adult Education Center of Turku doesn´t provide insurance coverage for their students. The students have to take care of their own insurance coverage in case of possible accidents in the study groups.

 


Cancellation of a lesson


In case a course meeting has to be cancelled, notification will be send as a text message or it will be attached to the classroom door.

 


Participation certificate


A student who has participated in a course regularly can ask for a participation certificate after the course. The cost is 5 euros per course.

Luuppi

Luuppi is a joint education unit of the Finnish Adult Education Center of Turku and the Swedish Adult Education Center of Turku. City of Turku´s Finnish and Swedish Adult Education Centres. This unit organises education especially for immigrants and other international student groups. The education is mainly general education and free time activities; in other words, typical liberal adult education.

The Virtual Branch of the Russian Museum

The Russian Museum is the first state museum of fine arts in Russia. It was founded in 1895 in Saint Petersburg. Today the Russian museum is a huge museum complex including six buildings and two parks, a unique storage of artistic valuables, a famous restoration center, a scientific research institute, one of the biggest centers of cultural-enlightening work and a scientific-methodological center of art museums of the Russian Federation.

The virtual branch of the Russian museum is an innovative interregional and international project. The basic idea is to make the biggest collection of Russian national art accessible for everyone. With modern computer technology the virtual branch of the Russian museum can reach people all around Russia and abroad.

There are currently over 180 virtual branches. Turku's branch is the 54th branch and the 3rd branch in Finland with branches also in Lahti and Kotka.
The Virtual Branch of the Russian Museum was opened in October 2009 in the Finnish Adult Education Center of Turku . For citizens of Turku it is now possible to be introduced to the treasures of Russian art via multimedia programs and videos. The Russian Museum collection includes over 400,000 pieces of art. This collection represents Russian art from the 10th century to present day. The Virtual Branch of the Russian Museum is now open!

The Russian Museum, the Virtual Branch: http://www.virtualrm.spb.ru/en/node/6335

 

Energia-näyttely: https://photos.app.goo.gl/XA5X5KWmyQywofWJ7

 

 

 

Finnish Adult Education Center of Turku

Turun suomenkielinen työväenopisto (Finnish Adult Education Center of Turku) is an adult education center owned by the City of Turku.

• Established in 1908.
• Teaching takes place in the main building Kaskenkatu 5 and in different schools and other premises in Turku region.
• In 2012, there were 17.500 students and 23.000 lessons


The Main Aims

• To offer recreational studies for adults in different age groups
• To support students’ needs in the life-long learning process


We offer courses and lectures in:


•  language
•  a wide range of arts (drawing, painting, sculpture etc.)
•  handicrafts (clothes, woodworks etc.)
•  music
•  literature
•  information technology
•  gymnastics and dancing
•  history
•  multicultural studies