Opistomme on runsaudensarvi

Mitä kaikkea taas mahtuukaan uuteen lukuvuoteen 2017–2018! Valittavana on usean sadan kurssin joukosta mitä moninaisimpia eri aiheita. Löydät niistä varmasti omasi. Tarjonnassa olemme myös huomioineet Suomi100-juhlavuoden, joten tule mukaan kanssamme juhlistamaan Suomea!

Syntymäpäiväjuhlat jatkuvat, sillä kevään koittaessa opistomme täyttää 110 vuotta! On merkittävää, että opisto on saanut olla mukana seuraamassa Suomen itsenäistymisen vaiheita sekä omalta osaltaan kehittänyt suomalaista yhteiskuntaa. Lokakuussa vuonna 1907 kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjesäännön, jossa opiston tulee olla sivistyslaitos kaupungin täysikasvuisille eli kansakouluikää vanhemmalle väestölle, varsinkin työväestölle. Työväenopiston tulee luennoilla, keskusteluilla ja sikäli kuin tarkoituksenmukaiseksi osoittautuu, myös varsinaisella opetuksella pyrkiä laajentamaan ja syventämään kaupungin väestön yleistä kansalaissivistystä. Opetuksen tulee olla sitoutumatonta, eikä poliittista tai uskonnollista aatetta suvaita. Tämä kaikki pätee edelleen tänäkin päivänä.

Opiston perustamisen aikoina vallitsi vahva tahto kannattaa Snellmanin ajatusta: Suomi ei voita väkivallalla mitään, vaan sivistys on sen ainoa pelastus! Tämä ajatus ei ole menettänyt merkitystään sadan vuoden aikana, vaan on yhä edelleen vahva ohjenuora toiminnallemme. Opistolla on aina ollut tahto kasvattaa sivistystyön tarjontaa ja tuoda se mahdollisimman lähelle kaikkia kansalaisia.

Opetus on lisännyt yksilön elämänsisältöä ja -laatua, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä auttanut arjessa ja työssä jaksamisessa. Asukkaiden hyvinvoinnilla taas on ollut heijastuksia omien perheiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kasvuun, sekä laajemmin, ulottuen myös koko kaupungin ja yhteiskunnan tasolle saakka. Opiskelu on aina ollut vapaaehtoista, yleissivistävää, itsensä kehittämistä, syrjäytymistä ehkäisevää, fyysisen ja henkisen itsetunnon vahvistamista, itseluottamuksen nostamista, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kehittämistä ja aktiivisten kansalaistaitojen lisäämistä, vailla tutkinto- tai ammattisidonnaisia tavoitteita. Periaatteella: jokaiselle jotakin.

Nämä tulevat, seuraavat Suomen 100 vuotta, tuovat jälleen opistolle uudet haasteet. Ne me otamme vastaan vuosi­kymmenten kokemuksella, pysyen edelleen vahvana ja voimakkaana vapaan sivistystyön tarjoajana kansalaisille!

Tervetuloa opiskelemaan!

Sanna Orusmaa
rehtori