Hankkeet

Työväenopisto mukana AAVA-hankkeessa

AAVA – Avoin väylä ammattiin

Lainaus www.koulutustakuu.fi/aava:

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristö- ja koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Sen avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset,
a) jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
b) jotka ovat aiemmin opintonsa keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää opinnot
c) joilla on aikaisempaa osaamista, mutta haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
d) jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen tai
e) joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen.

Lisäksi kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

Lisätiedot: http://www.koulutustakuu.fi/aava/

Ks. myös: http://www.turku.fi/uutinen/2015-09-15_avoin-koulutustarjotinmalli-kehitteilla


 

Nuorisotakuukoulutus

 

Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen on käynnissä!

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

– Opiskeluprosessin pyrkimyksenä on parantaa osallistujan valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

– Selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä tarjota tukea koulutuksellisten ja työhön liittyvien tavoitteiden hahmottumisessa.

– Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.


Kenelle

– Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat 16–29-vuotiaita ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

– Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

– Suomen kielen taitotaso:

    Ryhmä A: A0–A1.2.
    Ryhmä B: A2.1.–B


Kenelle koulutus ei sovi

– Lukutaidottomille.

– Turvapaikanhakijoille.


Opintojen laajuus

– Syyslukukausi : 13.8.–14.12.2018

– Kevätlukukausi: 7.1.–14.6.2019

– Opetusta 24 h / viikko.


Kustannukset

– Opiskelu on maksutonta.


Hakeminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen syyslukukaudelle alkoi 15.5.2018.

Ilmoittaudu internetissä: https://bit.ly/2HKgiMb

Turun suomenkielinen työväenopisto
koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja
elena.levantovskaja@turku.fi • p. 050 308 8865