Hankkeet

 

Nuorisotakuukoulutus

 

Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen on käynnissä!

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

Koulutuksen tavoite ja sisältö

– Opiskeluprosessin pyrkimyksenä on parantaa osallistujan valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

– Selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä tarjota tukea koulutuksellisten ja työhön liittyvien tavoitteiden hahmottumisessa.

– Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.


Kenelle

– Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat 16–29-vuotiaita ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

– Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

– Suomen kielen taitotaso:  A1.2.–A1.3.

Kenelle koulutus ei sovi

– Turvapaikanhakijoille.


Opintojen laajuus

– Kevätlukukausi: 7.1.–31.5.2019

– Syyslukukausi : 26.8.–13.12.2019

– Opetusta 24 h / viikko.


Kustannukset

– Opiskelu on maksutonta.


Hakeminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

Turun suomenkielinen työväenopisto
koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja
elena.levantovskaja@turku.fi • p. 050 308 8865