Opiston yleisesittely

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin omistama oppilaitos, joka järjestää vapaan sivistystyön opetusta Turun kaupungin alueella. Opisto on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton aikuisoppilaitos.

Työväenopisto on maamme neljänneksi vanhin kansalaisopisto. Sen toiminta käynnistyi alkuvuonna 1908. Ensimmäinen toimitalo sijaitsi kaupungin keskustassa osoitteessa Puutarhakatu 8. Kolmekymmentä- ja nejäkymmentäluvulla opiston toimisto sijaitsi Sairashuoneenkatu 1:ssä ja samoissa tiloissa annettiin myös osa opetuksesta. Toimittuaan koko viisikymmentäluvun Aninkaistenmäessä, konserttitalon siipirakennuksessa, oppilaitos pääsi muuttamaan kauan kaipaamaansa uuteen Kaskenmäen opistotaloon, jossa se pitää majaansa edelleenkin. Sivuopetuspisteitä on eri puolilla Turkua, yhteensä yli 20. Vuoden 2012 tammikuussa käynnistettiin opetus Paattisten uudessa hienossa koulutalossa.

Työväenopiston ensimmäisenä rehtorina toimi maisteri Väinö Juusela (1908–1909). Nykyisin rehtorina toimii FM Sanna Orusmaa. Hän on järjestyksessään kymmenes rehtori oppilaitoksen yli satavuotisessa historiassa.

Historian saatossa oppilaitos on ehtinyt toimia eri lautakuntien alaisuudessa ja 1990-luvun alkuun saakka sillä oli oma johtokuntakin.

Siitä huolimatta että Turun suomenkielinen työväenopisto on maakuntamme suurin kansalaisopisto palvellen vuosittain noin 17 500 opinhaluista asiakasta, sen vakinainen ja kokoaikainen henkilöstö on hyvin pieni. Opistossa toimii mm. rehtori, toimistonhoitaja, kv-koulutussuunnittelija, kolme opistosihteeriä sekä neljä viranhaltijaopettajaa. Edellisten lisäksi työväenopisto palkkaa vuosittain palvelukseensa useita satoja tuntiopettajia ja luennoitsijoita.

2000-luvulla työväenopiston opiskelijamäärä on vuosi vuodelta lisääntynyt. Esimerkiksi vuonna 2004 opiskelijoita oli yhteensä noin 13 400 ja vuonna 2011 jo runsaat 17 500. Opiston suosituimpia oppiaineryhmiä ovat kielet, kädentaidot, kuvataide, tanssi ja liikunta, musiikki ja tietotekniikka. Työväenopisto on tullut tunnetuksi myös viime vuosien korkeatasoisista historia-aiheisista luentosarjoistaan ja seminaareistaan.  

Opetuksen kohderyhmänä ovat Turun ja sen lähiseudun aikuiset. Järjestämme kursseja myös monille erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille, psykiatrian kuntoutujille sekä kehitysvammaisille.


Opiston 100-v. logo

Opistomme on runsaudensarvi

Mitä kaikkea taas mahtuukaan uuteen lukuvuoteen 2017–2018! Valittavana on usean sadan kurssin joukosta mitä moninaisimpia eri aiheita. Löydät niistä varmasti omasi. Tarjonnassa olemme myös huomioineet Suomi100-juhlavuoden, joten tule mukaan kanssamme juhlistamaan Suomea!

Syntymäpäiväjuhlat jatkuvat, sillä kevään koittaessa opistomme täyttää 110 vuotta! On merkittävää, että opisto on saanut olla mukana seuraamassa Suomen itsenäistymisen vaiheita sekä omalta osaltaan kehittänyt suomalaista yhteiskuntaa. Lokakuussa vuonna 1907 kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjesäännön, jossa opiston tulee olla sivistyslaitos kaupungin täysikasvuisille eli kansakouluikää vanhemmalle väestölle, varsinkin työväestölle. Työväenopiston tulee luennoilla, keskusteluilla ja sikäli kuin tarkoituksenmukaiseksi osoittautuu, myös varsinaisella opetuksella pyrkiä laajentamaan ja syventämään kaupungin väestön yleistä kansalaissivistystä. Opetuksen tulee olla sitoutumatonta, eikä poliittista tai uskonnollista aatetta suvaita. Tämä kaikki pätee edelleen tänäkin päivänä.

Opiston perustamisen aikoina vallitsi vahva tahto kannattaa Snellmanin ajatusta: Suomi ei voita väkivallalla mitään, vaan sivistys on sen ainoa pelastus! Tämä ajatus ei ole menettänyt merkitystään sadan vuoden aikana, vaan on yhä edelleen vahva ohjenuora toiminnallemme. Opistolla on aina ollut tahto kasvattaa sivistystyön tarjontaa ja tuoda se mahdollisimman lähelle kaikkia kansalaisia.

Opetus on lisännyt yksilön elämänsisältöä ja -laatua, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä auttanut arjessa ja työssä jaksamisessa. Asukkaiden hyvinvoinnilla taas on ollut heijastuksia omien perheiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kasvuun, sekä laajemmin, ulottuen myös koko kaupungin ja yhteiskunnan tasolle saakka. Opiskelu on aina ollut vapaaehtoista, yleissivistävää, itsensä kehittämistä, syrjäytymistä ehkäisevää, fyysisen ja henkisen itsetunnon vahvistamista, itseluottamuksen nostamista, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kehittämistä ja aktiivisten kansalaistaitojen lisäämistä, vailla tutkinto- tai ammattisidonnaisia tavoitteita. Periaatteella: jokaiselle jotakin.

Nämä tulevat, seuraavat Suomen 100 vuotta, tuovat jälleen opistolle uudet haasteet. Ne me otamme vastaan vuosi­kymmenten kokemuksella, pysyen edelleen vahvana ja voimakkaana vapaan sivistystyön tarjoajana kansalaisille!

Tervetuloa opiskelemaan!

Sanna Orusmaa
rehtori

Oppiaineet

Turun suomenkielisellä työväenopistolla on laaja ja korkeatasoinen kurssitarjonta. Vuosittain järjestämme nykyisin noin 850–900 kurssia ja luentosarjaa. Kysynnän, saadun asiakaspalautteen ja opistossa tapahtuvan kehittämistyön pohjalta uudistamme opetustamme jatkuvasti. Syksystä 2011 alkaen eri kurssisuunnittelusta ovat vastanneet uudenlaiset opettajista koostuvat oppiainetiimit.

Suurimpia aineryhmiämme ovat kielet, kädentaidot, kuvataiteet sekä tanssi ja liikunta. Niiden lisäksi tarjoamme runsaasti opetusta myös mm. tietotekniikassa, musiikissa sekä luontoon, ympäristöön ja historiaan liittyvissä oppiaineissa.

Opistomme on valtakunnallinen edelläkävijä maahanmuuttajien opetuksessa. Tämän tehtäväalueen hoitamiseksi käynnistimme syksyllä 2010 Luuppi – monikulttuurisen osaston, joka järjestää suomen kielen ja kotoutumisen opetusta sekä erilaisia kansalaisopistokursseja kansainvälisille opiskelijaryhmille. Luupissa tehdään myös maahanmuuttajien kotoutumiskokeilulain mukaisia alkukartoituksia. Meillä voi niin ikään suorittaa yleisiä kielitutkintoja (perus- ja keskitaso).

Työväenopisto tarjoaa vuosittain avoimen yliopiston opetusta muutamissa oppiaineissa, lähinnä perus- ja aineopintoja. Meillä toimii myös aktiivinen Ikääntyvien akatemia korkeatasoisine päiväluentoineen.

Opetustilat

Suomenkielisellä työväenopistolla on oma opistotalo kaupungin keskustassa (os. Kaskenkatu 5).

Teorialuokkien lisäksi opistotalosta löytyy mm. kielistudio, musiikkiluokka, atk-luokka sekä useita kädentaito- ja kuvataideluokkia. Lähes jokaisessa opetustilassa on tietokone, kaiuttimet, dataprojektori sekä dokumenttikamera. Opistotalossa on myös 112-paikkainen luentosali, 54-paikkainen auditorio ja 300-paikkainen Usko Puustinen -sali.

Opetuksettomana aikana tilamme, muutamia erikoisluokkia lukuun ottamatta, ovat vuokrattavissa. Käytöstä peritään sivistystoimen määräämiä tunti- ja/tai päivävuokria. Yhteydenotot tilavarauksista, p. 050 527 8287 (arkisin klo 10–15) irene.loisko[at]turku.fi


Luentosali

Sijainti

– Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, 1. kerros
– Sisäänkäynti katutason / ensimmäisen kerroksen ala-aulan kahvilan ja kierreportaiden välistä 

Istumapaikat

– 112

Tekniikka

– Puhujanpöntön tietokone: Lenovo ThinkCentre M Series (käyttäjätunnus tarrassa tietokoneessa/pöydässä)
– Dataprojektori InFocus IN3138, kuvasuhde 4:3, 1280x1024, VGA-liitin
– Dokumenttikamera QView QD3700 
– Mikrofonit: langaton ja langallinen kapulamikrofoni, solmiomikrofoni ja sankamikrofoni
– Mikrofonit verkkoluentokäyttöön: ClearOne Chat 150
– Induktiosilmukka. Varmista luennon alkaessa vahtimestarilta, että laite on kytketty päälle.
– Kamera Logitech C920
– Laserosoitin PowerPoint-esityksille
– WiFi; Turku-Open. Vierailijatunnuksen voi pyytää hyvissä ajoin osoitteesta tyovaenopisto[at]turku.fi
– CD-/DVD-soitin

Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat

– Windows 7
– MS Office 2013
– LibreOffice
– Windows Media Player
– VLC Media player 2.1.5
– Internet Explorer 9
– Mozilla Firefox 33
– PDF-XChange Viewer 2.5

Muut

– Liitutaulu 
– Fläppitaulu
– Sähköpiano CASIO


Auditorio

Sijainti

– Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, 5. kerros.
– Hissillä tai portaita saapuen oven jälkeen oikealle johtavan käytävän päässä oikealla puolella.

Istumapaikat

– 54

Tekniikka

– Tietokone HP Compaq 8000 Elite SFF (käyttäjätunnus tarrassa tietokoneessa/pöydässä)
– Dataprojektori Acer P1265, 4:3, 1024x768, VGA-liitin
– Dokumenttikamera QView QD3900
– YAMAHA aktiivikaiuttimet
– WiFi; Turku-Open. Vierailijatunnuksen voi pyytää hyvissä ajoin osoitteesta tyovaenopisto[at]turku.fi

Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat

– Windows 7
– MS Office 2013
– Windows Media Player
– VLC Media player 2.2.0
– Internet Explorer 9
– Mozilla Firefox 33
– PDF-XChange Viewer 2.5

Muut

– Liitutaulu, liikuteltava
– Piano
 


Usko Puustinen -sali (juhlasali)

Sijainti

– Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, 2. kerros
– Ala-aulasta saapuen kierreportaiden yläpäässä oikealla puolella. Hissiltä katsoen suoraan käytävän päässä. 

Istumapaikat

– 300

Lava

– Aukon leveys 8,5 m
– Aukon korkeus 5 m 
– Lavan syvyys 7 m 

Tekniikka: äänet

– Salikäyttöön tarkoitetut hyvä äänentoistolaitteet
– Tarkkaamossa mikseri Behringer X32. Vapaita kanavia esimerkiksi langallisille lisämikrofoneille on tavallisesti kolme tai neljä. "Kiinteästi asennettuna" on vain pari langatonta mikrofonia.
– 2 x pääkaiutin Turbosound TCS 152/64 (500 W) katossa näyttämön edustalla
– 2 x lähimonitori PROEL FLASH15P (350 W) lavalla.
– Mikrofonit; kaksi langatonta SHURE SM58 mikrofonia. Kolme langallista SHURE C606 mikrofonia. Mikserissä vapaita kanavia lankamikrofoneille 3–4 kpl.
– Tarkkaamossa CD-soitin DENON Professional, jossa USB-liitäntä. Mp3-tiedostot toimineet.
– Tarkkaamon äänipöydässä on myös 3,5 mm plugiliitäntä, johon voi liittää esimerkiksi tietokoneen tai matkapuhelimen.

Tekniikka: valot

– Salikäyttöön tarkoitetut hyvät näyttämövalot
– Näyttämövaloja, valonheittimiä, on käytössä parikymmentä kappaletta. Osa on näyttämön sivuilla ja katossa, sekä osa hieman kauempana salin puolella. Tätä kirjoittaessa punaisia valoja 2–3, sinisiä 2–4 ja loput valkoisia. Valonheittimien värikalvoja löytyy pieni määrä tarkkaamosta.
– Tarkkaamossa: Valopöytä Strand Lighting Strand 200 Plus
– Yleisövaloissa eli katsomovaloissa on muutamia vaihtoehtoja: 1 = täysvalaistus, 5 = kaikki pois päältä. 2–4 = jotain edellisten väliltä. Katsomovalojen katkaisijat ovat saliin tullessa heti oven vieressä sekä näyttämöllä ja tarkkaamossa.

Tekniikka: tietokone ja dataprojektori

– Tietokone on puhujanpöntössä
– Tietokone Lenovo ThinkPad T420. Windowsin sisäänkirjautumistunnus löytyy tietokoneeseen liimatusta tarrasta.
– Dataprojektori InFocus <malli> näyttämön katossa. 1024x768.
– Tietokoneen kuvan saa valkokankaalle vain puhujanpöntöltä. Suositellaan käytettävän salissa olevaa tietokonettamme.
– Valkokangas lavan takana, leveys yli viisi metriä, mutta dataprojektorin kuvan leveys vain nelisen metriä. Peiliseinä jää alas laskettavan valkokankaan taakse.

Tekniikka: tietokoneen käyttöjärjestelmä ja ohjelmat

– Windows 7
– MS Office 2010
– Windows Media Player
– VLC Media player 2.1.5
– Internet Explorer 9 (päivitetään keväällä 2016 versioon 11)
– Mozilla Firefox 33
– PDF-XChange Viewer 2.5

Suositeltavaa käyttää salin tietokonetta äänentoistoon ja kuvan heijastamiseen projektorilla valkokankaalle. Omankin tietokoneen tai puhelimen saa liitettyä mikseriin joko tarkkaamosta tai puhujanpöntön miniplug-liittimistä.

Tekniikka: WiFi

– WiFi; Turku-Open. Vierailijatunnuksen voi pyytää hyvissä ajoin osoitteesta tyovaenopisto[at]turku.fi. Tunnuksen voimassaoloajaksi voi pyytää 1 vrk, 7 vrk tai 30 vrk.

Muut

– Steinway-flyygeli (viritetty 7.10.2016).
– Esirippu on sähkökäyttöinen, hallintapainikkeet ovat puhujanpöntön takana seinäpalkissa valkokankaan puolella sekä tarkkaamossa.
– Ilmastointiajastin on puhujanpöntön takana, seinäpalkissa valkokankaan puolella.

 

 

 

 

Hankkeet

Työväenopisto mukana AAVA-hankkeessa

AAVA – Avoin väylä ammattiin

Lainaus www.koulutustakuu.fi/aava:

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristö- ja koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Sen avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset,
a) jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
b) jotka ovat aiemmin opintonsa keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää opinnot
c) joilla on aikaisempaa osaamista, mutta haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
d) jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen tai
e) joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen.

Lisäksi kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

Lisätiedot: http://www.koulutustakuu.fi/aava/

Ks. myös: http://www.turku.fi/uutinen/2015-09-15_avoin-koulutustarjotinmalli-kehitteilla


KOKO-hanke: Nuorisotakuukoulutusta maahanmuuttajille

 

 

Opistolaisyhdistys

Kulttuuri- ja retkeilytoimikunnan toimintaa vuonna 2018

pe 16.2.2018, Tampereen oopperan kantaesitys VELJENI VARTIJA.  Matkalla on mukana opistossa musiikki-aiheisia luentoja pitänyt Matti Lehtonen (toimittaja, musiikkikirjoittaja). Lähtö Kaskenkatu 5 klo 15.30 ja saavumme takaisin Turkuun n. klo 23.45. Matkan kokonaishinta (edestakainen matka ja ooppera lippu) riippuu paikasta, jonka mahdollisesti valitset: A:102€/B:91€ /C: 74€. Ilmoittautuminen on heti sitova.

ke 7.3.2018 Kansallisteatteri, Hki. LEMMINKÄINEN. Lemminkäinen pohjautuu Juha Hurmeen Finlandia-palkittuun romaaniin Niemi. Matkan hinta 50 euroa. (sis. matkat ja teatterilipun). Lähtö Kaskenkatu 5 klo 16.00. Olemme Turussa puolenyön aikoihin – paluu aika tarkentuu ensivuoden puolella. Sitovat ilm. viim.31.1.2018

pe 16.3.2018 HALTIA, Suomen Luontokeskus.  Opastettu kierros näyttelyihin ja rakennukseen. Lounas Haltian ravintolassa (valmistettu kotimaisista puhtaista raaka-aineista) . Mahdollisuus omatoimiseen lyhyeen luontoretkeen tai tarkempaan tutustumiseen näyttelyihin. Lähtö Kaskenkatu 5 klo 9.30, saavumme takaisin Kaskenkadulle n. klo 17.00. Kokonaishinta 45.00 euroa. sitova ilm. viim. 15.2.2018

ke 11.4. 2018 POKROVAN ORTODOKSINEN KIRKKO & VELJESYHTEISÖ. Vierailemme Pääsiäiskoristeisessa Pokrovan ortodoksisessa veljesyhteisössä. Lounaaksi Borssimenu. Lähtö Kaskenkatu 5 klo 9.00 – olemme takaisin Turussa n. klo 16.00. Retken hinta 41 euroa. sitovat ilm. viim. 9.3.2018

pe 13.4.2018 klo 19.00 Turun konserttitalossa TFO- konsertti RAKASTETTU: Julian Rachlin, kapellimestari ja viulu. Ohjelmassa: Pjotr Tšaikovski: Poloneesi oopperasta Jevgeni Onegin, Pjotr Tšaikovski: Viulukonsertto D-duuri, Modest Musorgski: Näyttelykuvia. Liput 16,00 euroa. Sitovat ilm. viim. 5.2.2018

ke 16.5.2018 TAIDETTA JA ARKKITEHTUURIA: Kauttuan ruukin alue  - Aallon terassitalot - Alvar Aallon jalanjäljillä, lounas, Emil Cedercreuzin museoalue – taiteilijakoti Harjula, Villa Ville – Viljo  Syrjämän ateljeekoti, iltapäiväkahvit suolaisella. Lähtö Kaskenkatu 5 klo 9.00 – Olemme takaisin Turussa n. klo 20.00. Koko päivän retken hinta 50 euroa (museokortilla)/55 euroa (ilman museokorttia). Hintaan sisältyvät edestakaiset bussimatkat, sisäänpääsyt, opastukset, lounas ja iltapäiväkahvi. Sitovat ilm. viim. 12.4.2018

ti 12.6.2018 klo 19, LINNA VEDESSÄ Naantalin Musiikkijuhlilla, Naantalin kirkko. Lipun hinta á 63 € - voit kysellä peruutuspaikkoja

pe 10.8.2018 klo 19.00 Turun konserttitalossa, Turun musiikkijuhlien avajaiskonsertti; KRISTINE OPOLAIS, sopraano, RSO kapellimestarina Hannu Lintu, Liput 89,00 euroa. Sitovat ilm. viim. 15.2.2018

Lisätiedot, ilmoittautumiset ja mahdolliset peruutuspaikat: phkirjasto@gmail.com tai 044 565 1167 / Pirjo


Turun työväenopiston opiskelijat ry. on rekisteröity opistolaisyhdistys, johon jokainen opistoon kirjoittautunut voi liittyä ilman erillistä jäsenmaksua.

Jäsenkortteja saa opiston toimistosta (Kaskenkatu 5, 2. krs). Jäsenkortti lunastetaan vain kerran ja se on voimassa aina, kun olet kirjoittautunut opiston opiskelijaksi.

Opistolaisyhdistyksen kokouksissa opiskelijoilla on mahdollisuus esittää opiston johdolle opinto-ohjelmaa koskevia toivomuksia ja aloitteita.

Opistolaisyhdistyksen säännöt uusittiin vuonna 2016. Avaa pdf-tiedosto tästä.


Opistolaisyhdistys tiedottaa toiminnastaan pari kertaa vuodessa ilmestyvässä toimintaohjelmassa, jota on jaossa opiston Kaskenkadun ja Luostarivuoren toimipisteissä. Lisäksi tapahtumista tiedotetaan opistotalon ala-aulassa olevalla ilmoitustaululla.

Tiedokas on opistolaisyhdistyksen lehti, joka ilmestyy syksyllä ja keväällä. Siihen tarkoitetut kirjoitukset voi jättää opiston toimistoon yhteystiedoilla varustettuna ja tiedotustoimikunnalle osoitettuna. Kirjoitusten sisäänjättöajat ovat 10. syyskuuta ja 10. tammikuuta mennessä.

Avaa uusin Tiedokas (101) tai edeltävä Tiedokas (100).

Tervetuloa mukaan toimintaan. Lisätietoja voit kysyä Pirjo Haapalalta (yhdistyksen puheenjohtaja), puh. 044 565 1167.

Opistolaisyhdistyksen jäsenkortti ja voimassaoleva opiston opintomaksun kuitti on pidettävä aina mukana kaikissa opistolaisyhdistyksen tilaisuuksissa.

Opistolaisyhdistyksen kevät- ja kesäkauden 2018 toimintaohjelma: Sivu 1 ja Sivu 2

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Opettajille ja luennoitsijoille

Opettajille

Tuntiopettajaksi työväenopistoon?

Jos olet kiinnostunut tarjoutumaan opettajaksi työväenopistoon ja tunnet että olet tähän työhön soveltuva, voit ottaa yhteyttä meihin. Yhteydenottosi voit osoittaa asianomaisen oppiaineryhmän tiimivastaavalle tai rehtorille. Työväenopisto laatii kurssiohjelman kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin, joten oikea aika opettajaksi tarjoutumiselle on kevättalvi tai syksyn puoliväli. Satunnaista opettajatarvetta, kuten sijaisuuksia, voi olla muulloinkin.

 

Moodle-logo

Opettajat voivat käyttää Moodlea opetuksensa apuna.

– Kirjautumisosoite: Taito.edu.turku.fi

Kirjautumisohje opettajille: Suorita ohjeen kohdat 1–7 ja pyydä sen jälkeen opettajan oikeudet osoitteesta mika.tammenkoski[at]turku.fi

Kirjautumisohje opiskelijoille

– Tuki: mika.tammenkoski[at]turku.fi

 

Hellewi

– Käyttäjätunnukset: mika.tammenkoski[at]turku.fi

– Sisäänkirjautuminen: Tuntiopettajien HelleWiTiimijäsenten HelleWi

– Oppaat: Tuntiopettajille Tiimijäsenille

 

Lomakkeet tulostettavaksi

Kurssiehdotuslomake lukuvuodelle 2018–2019. Ehdotukset jätetään viimeistään 9.3.2018. Ks. Kurssisuunnittelun ohjeistus.

Matkalaskulomake

Tuntiopettajan palkkatietolomake (ilmoitetaan HelleWi-palkanmaksussa huomioimattomat opetus- ja muun työn tunnit)

Tuntiopettajan henkilötietolomake

Palkan muutosilmoitus. Tällä lomakkeella KAIKKI palkkaan vaikuttavat muutokset kuten kokoontumiskertojen muutos/peruutus, sijaiset jne.

 

Luennoitsijoille

Luentoihin liittyvät ehdotukset, toiveet ja palautteen voi lähettää luentovastaavalle osoitteeseen tyovis.luennot@turku.fi tai 040 827 9777.

Luennoitsijan ohje

Luentotilat

Luennoitsijan palkkiotietolomake

Matkalaskulomake

Verkkoluentojen oikeuksien myöntämislomake