Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä: https://www.opistopalvelut.fi/turku/zavaus.asp

Jos netti-ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ilmoittautua myös opiston toimistoon (Kaskenkatu 5, 2. kerros) p. 02 262 9811.

Ilmoittautumisen onnistumista kannattaa testata etukäteen ilmoittautumisen harjoittelukurssilla.

 

Ilmoittautumisohjeet


Yleistä

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toimintaa valtio tukee vuosittaisin valtionosuuksin sekä erilaisin erikseen haettavin laatu- ja kehittämisavustuksin.


Ketkä voivat opiskella

Turun suomenkielinen työväenopisto on kaikille avoin aikuisoppilaitos. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset kotipaikkakunnasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Työttömät voivat opiskella oppilaitoksessamme myös päiväsaikaan työttömyysturvaansa menettämättä silloin, kun opiskelu ei ole tutkintoon johtavaa ja opiskelija on työmarkkinoiden käytettävissä.


Ilmoittautuminen

– Internetissä www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > Ilmoittautuminen.
– Toimistoon toimiston aukioloaikoina Kaskenkatu 5, puh. (02) 262 9811.
Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.

Ellei toisin mainita, alkaa ilmoittautuminen tekstissä mainittuna päivänä klo 10:00. Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Lue ilmoittautumisohjeet huolellisesti. Netti-ilmoittautumista voit harjoitella täällä.


Ilmoittautumisen peruminen

– Internetissä www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > Ilmoittautuminen > Omat tiedot.
– Netti-peruutus tehtävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin alkamista.
– Toimistoon toimiston aukioloaikoina Kaskenkatu 5, puh. (02) 262 9811.

Ilmoittautumisnumerolla tapahtuva ilmoittautumisen peruutus internetissä on tehtävä 3 arkipäivää ennen kurssin alkua. Tämän jälkeen tiedot lakkaavat näkymästä.

Huom! Maksuton peruutus on tehtävä viimeistään toiseen opintokertaan mennessä tai lyhytkurssien* ja viikonloppukurssien kohdalla kolme arkipäivää ennen kurssin alkamista. Ilmoitus opettajalle, pois jääminen tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kurssimaksut laskutetaan läsnäolosta riippumatta ja laskuja ei mitätöidä. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään. *lyhytkurssi = 10 opintokertaa tai vähemmän.


Kurssien alkaminen

Ilmoittautuessasi näet, oletko pääsemässä kurssille vai varasijalle. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Kurssi toteutuu, mikäli sen opiskelijaminimi on täyttynyt ilmoittautumisajan päättyessä.


Maksukäytäntö ja maksut

Kunnan Taitoa Oy laskuttaa kurssimaksut. Laskut maksetaan pankkiin tai Turun kaupungin kassatoimintojen palvelukeskukseen (Puolalankatu 5). Kurssimaksu palautetaan vain mikäli kurssi ei ala lainkaan. Mikäli kurssista toteutuu vähemmän kuin 2/3 voidaan osa kurssimaksusta palauttaa. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään.

Luentokortti (40 €) oikeuttaa osallistumaan luentosarjoihin. Luentokortti ostetaan toimistosta ja se on voimassa koko lukuvuoden. Luentoihin voi osallistua myös kertamaksulla (8 €), joka maksetaan käteisellä luentotilan ovella.

Koko lukuvuoden kestävälle kurssille vain kevätkaudeksi osallistuva maksaa puolet kurssimaksusta.

Oppikirjat ja muut materiaalit opiskelija hankkii ja kustantaa itse. Joillakin kursseilla tehdään yhteishankintoja. Tällöin materiaalimaksu on mainittu kurssin yhteydessä tai siitä sovitaan yhteisesti kurssin alussa. Materiaalimaksu maksetaan käteisellä opettajalle.


Opetuskerran peruutus

Oppitunnin peruuntumisesta pyrimme tiedottamaan ensisijaisesti tekstiviestillä. Kevään ylioppilaskirjoitukset aiheuttavat liikuntasalivuorojen peruutuksia niissä kouluissa, joissa kirjoitetaan. Tarkemmat tiedot saa ohjaajalta, opiston internetsivuilta ja toimistosta.


Vakuutukset

Työväenopiston opiskelijoiden on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.


Osallistumistodistus

Säännöllisesti osallistunut opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen kurssin päätyttyä. Todistus maksaa 5 € / kurssi. Yli 10 vuotta sitten käydyistä kursseista ei tehdä todistuksia. Todistus maksetaan tilattaessa ja se postitetaan tilaajalle. Todistuksentilauslomakkeita saa opiston toimistosta.

Huom! Yhden oppitunnin pituus on 45 min.

Opisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.