Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien tasoryhmitys vastaa Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämien Yleisten kielitutkintojen (YKI) ja Euroopan neuvoston kehittämän Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEF = Common European Framework) tasoluokitusta.

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Peruskielitaito / PERUSTASO (A1, A2)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito / KESKITASO (B1, B2)

B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito / YLIN TASO (C1, C2)

C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu: https://www.opistopalvelut.fi/turku/zavaus.asp

 

Ilmoittautumisohjeet


Yleistä

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toimintaa valtio tukee vuosittaisin valtionosuuksin sekä erilaisin erikseen haettavin laatu- ja kehittämisavustuksin.


Ketkä voivat opiskella

Turun suomenkielinen työväenopisto on kaikille avoin aikuisoppilaitos. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset kotipaikkakunnasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Työttömät voivat opiskella oppilaitoksessamme myös päiväsaikaan työttömyysturvaansa menettämättä silloin, kun opiskelu ei ole tutkintoon johtavaa ja opiskelija on työmarkkinoiden käytettävissä.


Ilmoittautuminen

 • Netissä www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit >
 • Toimistoon toimiston aukioloaikoina Kaskenkatu 5, puh. (02) 262 9811
 • Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
 • Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Kurssilta pois jääminen ei ole peruutus.
 • Lue ilmoittautumisohjeet huolellisesti. Harjoittele netti-ilmoittautumista täällä.
 • Saat ilmoittautumisestasi automaattivahvistuksen sähköpostiisi.
 • Ilmoittautuessasi näet saatko kurssi- vai varapaikan.
 • Varasijallekin kannattaa ilmoittautua. Mahdollisesta vapautuneesta kurssipaikasta ilmoitetaan tekstiviestillä.

 


Ilmoittautumisen peruminen

Kurssilta pois jääminen ja/tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kurssimaksut laskutetaan läsnäolosta riippumatta. Laskuja ei hyvitetä. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään.

Ilmoittautumisen voi perua ilmaiseksi viimeistään 10 vrk ennen kurssin alkamista.

Jos kurssi alkuun on alle 10 vrk, peruutusmaksu on 15 €.

Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen kurssin alkamista, on kurssimaksu maksettava kokonaisuudessaan.

 

Perua voit:

 

 1. Netissä omalla ilmoittautumisnumerolla: www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > Ilmoittautuminen > Omat tiedot. Nettiperuutuksesta saat vahvistuksen sähköpostiisi. Ellet saa peruutuksesta vahvistusta, tarkista onko peruutus onnistunut. Nettiperuutuksen epäonnistuminen ei ole peruste laskun mitätöimiselle.

 

 1. Sähköpostilla tyovaenopisto@turku.fi, saat vahvistusvastauksen sähköpostiisi.

 

 1. Opiston toimistoon Kurssi-ilmoittautumisen peruutus -lomakkeella

 

Peruutusta ei voi tehdä puhelimitse!

Kurssia on mahdollista vaihtaa vielä kurssien alettua.


Kurssien alkaminen

Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Kurssi toteutuu, mikäli sen opiskelijaminimi on täyttynyt ilmoittautumisajan päättyessä. Mikäli kurssi ei ala, siitä ilmoitetaan tekstiviestillä.

Maksukäytäntö ja maksut

Kunnan Taitoa Oy laskuttaa kurssimaksut. Laskut maksetaan pankkiin tai Turun kaupungin kassatoimintojen palvelukeskukseen, Puolalankatu 5. Kurssimaksu hyvitetään vain mikäli kurssi ei lainkaan ala. Mikäli kurssista toteutuu vähemmän kuin 2/3, voidaan osa kurssimaksusta hyvittää.

Luentokortti (40 €) oikeuttaa osallistumaan luentosarjoihin. Luentokortti ostetaan toimistosta ja se on voimassa koko lukuvuoden. Luentoihin voi osallistua myös kertamaksulla (8 €), joka maksetaan käteisenä luentotilan ovella.

Koko lukuvuoden kestävälle kurssille vain kevätlukukaudeksi osallistuva maksaa kurssimaksusta kevään osuuden, joka on yleensä noin puolet.

Opiskelija kustantaa käyttämänsä oppi- ja muut materiaalit ja usein myös hankkii ne itse. Joillakin kursseilla tehdään yhteishankintoja. Tällöin materiaalimaksu on mainittu kurssin yhteydessä tai siitä sovitaan yhteisesti kurssin alussa. Ellei materiaalimaksu sisälly kurssin hintaan, maksetaan se opettajalle kurssin alkaessa.

 

Opetuskerran peruutus

Oppitunnin peruuntumisesta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestillä. Kevään ylioppilaskirjoitukset aiheuttavat liikuntasalivuorojen peruutuksia Luostarivuoren koulussa. Tarkemmat tiedot saa opiston nettisivuilta, toimistosta tai opettajalta.


Vakuutukset

Opisto ei vakuuta opiskelijoita.


Osallistumistodistus

Opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen kurssin päätyttyä. Todistus maksaa 5 € / kurssi. Yli 10 vuotta sitten käydyistä kursseista ei tehdä todistuksia. Todistus maksetaan tilattaessa ja se postitetaan tilaajalle. Todistuksentilauslomakkeita saa opiston toimistosta.


Huom! Yhden oppitunnin pituus on 45 min.

Opisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

 

Opintoneuvonta

Päivystysajat opetusviikkoina

  Outi Eronen, TaM (maalaus)
  puh. 044 907 4728
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Anna-Liisa Heinonen, KteO (käden taidot)
 
puh. 044 907 4729, ke 14–15
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Susanna Törnström, FM (arabia, espanja, heprea, italia, japani, kiina, kreikka, latina, portugali, puola, ranska, ruotsi, saame, saksa, tanska, thai-kieli, turkki, unkari, venäjä, viittomakieli ja viro)
  puh. 044 907 4730
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Tero Kuusela (tietotekniikka, liikunta, jooga ja vesiliikenne)
  puh. 040 827 9777, ti klo 14–15
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Miia Kukkola, FM (englanti)
  puh. 040 183 4451
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Elena Levantovskaja, FM (Luupin kurssit ja suomi)
  puh. 050 308 8865, ti ja to klo 10–12
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Sinikka Mäki-Lertola, TaM (kuvanveisto, keramiikka, piirustus, grafiikka ja valokuvaus)
  puh. 044 907 4731, ma klo 13.30–14.30
  etunimi.sukunimi@turku.fi

 

 

Ohjeita kieltenopiskelijoille

Kielten opetuksen tavoitteet
Työväenopiston kieltenopetuksen tavoitteena on järjestää yleisimpien kielten kursseja niin, että opiskelija voi edetä tasolta toiselle ja saavuttaa itselleen tarpeelliseksi katsomansa käytännön kielitaidon. Tavoitteena on tarjota myös harvinaisempia kieliä ja niissäkin mahdollisuus laajentaa alkeistietojaan. Kursseilla opiskelijoita kannustetaan käyttämään kieltä alusta asti rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sekä annetaan kieleen liittyvää kulttuuritietoutta.

Kielikurssien tasot
Kielikurssien tasoryhmitys vastaa Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämien Yleisten kielitutkintojen (YKI) ja Euroopan neuvoston kehittämän Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEF = Common European Framework) tasoluokitusta.


Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Peruskielitaito / PERUSTASO (A1, A2)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito / KESKITASO (B1, B2)

B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito / YLIN TASO (C1, C2)

C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

 

Oikean kielikurssin valinta

Peruskurssit
Peruskursseilla 1–4 opiskellaan kielen ääntämistä ja perusasioita sekä opitaan keskeiset rakenteet ja perussanasto. Ensimmäinen peruskurssi alkaa aina alkeista. Kurssit 1–4 vastaavat suunnilleen perus-/keskikoulun tai lukion lyhyen kielen oppimäärää.
Voit testata kielitaitoasi Vanajaveden opiston 'Englannin alkeistestin' avulla: http://www.vop.fi/kansalaisopisto3/kielet/englannin-alkeistesti

Jatkokurssit
Jatkokursseilla kerrataan ja täydennetään aiemmin opittua, laajennetaan sanavarastoa sekä kehitetään puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä. Jatkokurssit ovat sekä perus-/keskikoulun että lukion tietoja kertaavia kursseja kielestä riippuen. Katso tarkemmat tasomääritykset ja painotusalueet ao. kurssin kohdalta.

Syventävät kurssit (englanti)
Syventävillä kursseilla ylläpidetään ja kehitetään kielitaitoa edelleen. Syventävät kurssit sopivat kieltä jo pidempään harrastaneille, joilla on suhteellisen hyvä peruskielitaito.

Keskustelukurssit
Keskustelukursseille osallistuvilta edellytetään kielen perustietojen hallintaa. Tavoitteena on kielitaidon ylläpitäminen ja laajentaminen erilaisten aihepiirien pohjalta.

Oikean kurssin valinta

* Jos opiskelustasi on kulunut useita vuosia ja sinulla on "ruostuneet" perus-/ keskikoulutiedot tai lukion lyhyen kielen tiedot, voit valita peruskursseista 2–4 tai jonkin jatkokursseista. HUOM! Tavalliselle alkeiskurssille ei kannata mennä, jos olet aikaisemmin lukenut kieltä.

* Jos sinulla on unohtuneet pitkän kielen tiedot tai melko tuoreet peruskoulutiedot ja haluat kerrata ja täydentää tietojasi, voit valita jonkin jatkokursseista.

* Jos olet harrastanut ja käyttänyt kieltä jo pidempään ja haluat ylläpitää ja hioa kielitaitoasi, voit valita jonkin syventävistä kursseista (englanti).

* Jos haluat kohentaa suullista kielitaitoasi, voit osallistua keskustelukurssille tai muulle suullista kielitaitoa painottavalle kurssille. Tasomäärityksen näet ao. kurssien kohdalta.

* HUOM! Tutustumalla oppikirjoihin helpotat oikean kurssin valintaa.

* Jos valitsit väärän kurssin, voit siirtyä toiseen ryhmään. Myös opettajasi neuvoo tason valinnassa.

* Älä tee itsellesi liian raskasta ohjelmaa!

Kielten linkkejä verkossa:
oppiminen.yle.fi/kielet/
http://www.edu.fi/etalukioetusivu/
www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/ (tietoa kielistä ja kielten oppimisesta)

 

 

Ohjeita kielten opiskelijoille


Opintoneuvonta opetusviikkoina

  Miia Kukkola, FM (englanti)
  puh. 040 183 4451
  miia.kukkola@turku.fi

  Elena Levantovskaja, FM (suomi ja monikulttuurisen opetuksen harrastekurssit)
  puh. 050 308 8865
  elena.levantovskaja@turku.fi

  Susanna Törnström, FM (muut kielet)
  puh. 044 907 4730
  susanna.tornstrom@turku.fi

Kielten opetuksen tavoitteet

Työväenopiston kieltenopetuksen tavoitteena on järjestää yleisimpien kielten kursseja niin, että opiskelija voi edetä tasolta toiselle ja saavuttaa itselleen tarpeelliseksi katsomansa käytännön kielitaidon. Tavoitteena on tarjota myös harvinaisempia kieliä ja niissäkin mahdollisuus laajentaa alkeistietojaan. Kursseilla opiskelijoita kannustetaan käyttämään kieltä alusta asti rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sekä annetaan kieleen liittyvää kulttuuritietoutta.

Kielikurssien tasot

Kielikurssien tasoryhmitys vastaa Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämien Yleisten kielitutkintojen (YKI) ja Euroopan neuvoston kehittämän Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEF = Common European Framework) tasoluokitusta.


Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Peruskielitaito / PERUSTASO (A1, A2)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito / KESKITASO (B1, B2)

B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito / YLIN TASO (C1, C2)

C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.


Ohjeita kielten opiskelijoille

Peruskurssit

Peruskursseilla 1–4 opiskellaan kielen ääntämistä ja perusasioita sekä opitaan keskeiset rakenteet ja perussanasto. Ensimmäinen peruskurssi alkaa aina alkeista. Kurssit 1–4 vastaavat suunnilleen perus-/keskikoulun tai lukion lyhyen kielen oppimäärää.
Voit testata kielitaitoasi Vanajaveden opiston 'Englannin alkeistestin' avulla: http://www.vop.fi/kansalaisopisto3/kielet/englannin-alkeistesti


Jatkokurssit

Jatkokursseilla kerrataan ja täydennetään aiemmin opittua, laajennetaan sanavarastoa sekä kehitetään puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä. Jatkokurssit ovat sekä perus-/keskikoulun että lukion tietoja kertaavia kursseja kielestä riippuen. Katso tarkemmat tasomääritykset ja painotusalueet ao. kurssin kohdalta.


Syventävät kurssit (englanti)

Syventävillä kursseilla ylläpidetään ja kehitetään kielitaitoa edelleen. Syventävät kurssit sopivat kieltä jo pidempään harrastaneille, joilla on suhteellisen hyvä peruskielitaito.


Keskustelukurssit

Keskustelukursseille osallistuvilta edellytetään kielen perustietojen hallintaa. Tavoitteena on kielitaidon ylläpitäminen ja laajentaminen erilaisten aihepiirien pohjalta.


Oikean kurssin valinta

* Jos opiskelustasi on kulunut useita vuosia ja sinulla on "ruostuneet" perus-/ keskikoulutiedot tai lukion lyhyen kielen tiedot, voit valita peruskursseista 2–4 tai jonkin jatkokursseista. HUOM! Tavalliselle alkeiskurssille ei kannata mennä, jos olet aikaisemmin lukenut kieltä.

* Jos sinulla on unohtuneet pitkän kielen tiedot tai melko tuoreet peruskoulutiedot ja haluat kerrata ja täydentää tietojasi, voit valita jonkin jatkokursseista.

* Jos olet harrastanut ja käyttänyt kieltä jo pidempään ja haluat ylläpitää ja hioa kielitaitoasi, voit valita jonkin syventävistä kursseista (englanti).

* Jos haluat kohentaa suullista kielitaitoasi, voit osallistua keskustelukurssille tai muulle suullista kielitaitoa painottavalle kurssille. Tasomäärityksen näet ao. kurssien kohdalta.

* HUOM! Tutustumalla oppikirjoihin helpotat oikean kurssin valintaa.

* Jos valitsit väärän kurssin, voit siirtyä toiseen ryhmään. Myös opettajasi neuvoo tason valinnassa.

* Älä tee itsellesi liian raskasta ohjelmaa!

Kielten linkkejä verkossa:
oppiminen.yle.fi/kielet/
http://www.edu.fi/etalukioetusivu/
www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/ (tietoa kielistä ja kielten oppimisesta)

Lukuvuoden 2017–2018 opinto-ohjelman jakelupaikat

Turku
Opistotalo, Kaskenkatu 5, noudettavissa heti
AKK Artukainen, noudettavissa heti
AKK Kärsämäki, noudettavissa heti
Akateeminen kirjakauppa, Hansa, noudettavissa heti
K-market Moisio sekä Herkkupirtti, noudettavissa heti
K-market Jäkärlä, noudettavissa heti
Kansallinen kirjakauppa, Linnankatu, noudettavissa heti
Kansallinen kirjakauppa, Hämeenkatu, noudettavissa heti
Kansallinen kirjakauppa, Länsikeskus, noudettavissa heti
Kauppakeskus Skanssi, yhteispalvelupiste Monitori, noudettavissa heti
Kauppakeskus Skanssi, Infotori, noudettavissa heti
Kauppakeskus Skanssi, Kirjakassi, noudettavissa heti
Ohjaamo, Yliopistonkatu, noudettavissa heti
Poiju, Humalistonkatu, noudettavissa heti
Sondip, Hämeenkatu, noudettavissa heti
Suomalainen kirjakauppa, Hansa, noudettavissa heti
Suomalainen kirjakauppa, Skanssi, noudettavissa heti
Suomi–Venäjä-Seura, Turun osasto ry, Vanha Suurtori, noudettavissa heti
Turku-piste, Puolalankatu, noudettavissa heti
Turkuseura, Vanha Suurtori 3, noudettavissa heti
Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu, noudettavissa heti
Turun kaupunginkirjasto, noudettavissa heti
Turun sivukirjastot, noudettavissa heti
Turun seudun työttömät ry, Kanslerintie, noudettavissa heti
Turun Yhdessä-yhdistys, Nisse Kavonkatu, noudettavissa heti
Työ- ja elinkeinotoimisto, Linnankatu, noudettavissa heti
Varsinais-Suomen Viro-keskus, Vanha Suurtori, noudettavissa heti

Paattinen
Kirjasto, noudettavissa heti

Raisio
Pääkirjasto, noudettavissa heti

Rusko
Pääkirjasto, noudettavissa heti