Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu: https://www.opistopalvelut.fi/turku/zavaus.asp

 

Ilmoittautumisohjeet


Yleistä

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toimintaa valtio tukee vuosittaisin valtionosuuksin sekä erilaisin erikseen haettavin laatu- ja kehittämisavustuksin.


Ketkä voivat opiskella

Turun suomenkielinen työväenopisto on kaikille avoin aikuisoppilaitos. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset kotipaikkakunnasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Työttömät voivat opiskella oppilaitoksessamme myös päiväsaikaan työttömyysturvaansa menettämättä silloin, kun opiskelu ei ole tutkintoon johtavaa ja opiskelija on työmarkkinoiden käytettävissä.


Ilmoittautuminen

 • Netissä www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit >
 • Toimistoon toimiston aukioloaikoina Kaskenkatu 5, puh. (02) 262 9811
 • Sähköpostitse ei voi ilmoittautua.
 • Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Kurssilta pois jääminen ei ole peruutus.
 • Lue ilmoittautumisohjeet huolellisesti. Harjoittele netti-ilmoittautumista täällä.
 • Saat ilmoittautumisestasi automaattivahvistuksen sähköpostiisi.
 • Ilmoittautuessasi näet saatko kurssi- vai varapaikan.
 • Varasijallekin kannattaa ilmoittautua. Mahdollisesta vapautuneesta kurssipaikasta ilmoitetaan tekstiviestillä.

 


Ilmoittautumisen peruminen

Kurssilta pois jääminen ja/tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kurssimaksut laskutetaan läsnäolosta riippumatta. Laskuja ei hyvitetä. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään.

Ilmoittautumisen voi perua ilmaiseksi viimeistään 10 vrk ennen kurssin alkamista.

Jos kurssi alkuun on alle 10 vrk, peruutusmaksu on 15 €.

Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen kurssin alkamista, on kurssimaksu maksettava kokonaisuudessaan.

 

Perua voit:

 

 1. Netissä omalla ilmoittautumisnumerolla: www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > Ilmoittautuminen > Omat tiedot. Nettiperuutuksesta saat vahvistuksen sähköpostiisi. Ellet saa peruutuksesta vahvistusta, tarkista onko peruutus onnistunut. Nettiperuutuksen epäonnistuminen ei ole peruste laskun mitätöimiselle.

 

 1. Sähköpostilla tyovaenopisto@turku.fi, saat vahvistusvastauksen sähköpostiisi.

 

 1. Opiston toimistoon Kurssi-ilmoittautumisen peruutus -lomakkeella

 

Peruutusta ei voi tehdä puhelimitse!

Kurssia on mahdollista vaihtaa vielä kurssien alettua.


Kurssien alkaminen

Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Kurssi toteutuu, mikäli sen opiskelijaminimi on täyttynyt ilmoittautumisajan päättyessä. Mikäli kurssi ei ala, siitä ilmoitetaan tekstiviestillä.

Maksukäytäntö ja maksut

Kunnan Taitoa Oy laskuttaa kurssimaksut. Laskut maksetaan pankkiin tai Turun kaupungin kassatoimintojen palvelukeskukseen, Puolalankatu 5. Kurssimaksu hyvitetään vain mikäli kurssi ei lainkaan ala. Mikäli kurssista toteutuu vähemmän kuin 2/3, voidaan osa kurssimaksusta hyvittää.

Luentokortti (40 €) oikeuttaa osallistumaan luentosarjoihin. Luentokortti ostetaan toimistosta ja se on voimassa koko lukuvuoden. Luentoihin voi osallistua myös kertamaksulla (8 €), joka maksetaan käteisenä luentotilan ovella.

Koko lukuvuoden kestävälle kurssille vain kevätlukukaudeksi osallistuva maksaa kurssimaksusta kevään osuuden, joka on yleensä noin puolet.

Opiskelija kustantaa käyttämänsä oppi- ja muut materiaalit ja usein myös hankkii ne itse. Joillakin kursseilla tehdään yhteishankintoja. Tällöin materiaalimaksu on mainittu kurssin yhteydessä tai siitä sovitaan yhteisesti kurssin alussa. Ellei materiaalimaksu sisälly kurssin hintaan, maksetaan se opettajalle kurssin alkaessa.

Maksamattomat kurssimaksut estävät osallistumasta uusille kursseille.

 

Opetuskerran peruutus

Oppitunnin peruuntumisesta tiedotetaan ensisijaisesti tekstiviestillä. Kevään ylioppilaskirjoitukset aiheuttavat liikuntasalivuorojen peruutuksia Luostarivuoren koulussa. Tarkemmat tiedot saa opiston nettisivuilta, toimistosta tai opettajalta.


Vakuutukset

Opisto ei vakuuta opiskelijoita.


Osallistumistodistus

Opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen kurssin päätyttyä. Todistus maksaa 5 € / kurssi. Yli 10 vuotta sitten käydyistä kursseista ei tehdä todistuksia. Todistus maksetaan tilattaessa ja se postitetaan tilaajalle. Todistuksentilauslomakkeita saa opiston toimistosta.

 

Henkilörekisteri

Työväenopiston Hellewi-henkilörekisteri löytyy nimellä Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi) paikasta https://rekisteri.turku.fi/Saabe_data/

 


Huom! Yhden oppitunnin pituus on 45 min.

Opisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

 

Opintoneuvonta

Päivystysajat opetusviikkoina

  Outi Eronen, TaM (maalaus)
  puh. 044 907 4728
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Anna-Liisa Heinonen, KteO (käden taidot)
 
puh. 044 907 4729, ke 14–15
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Susanna Törnström, FM (arabia, espanja, heprea, italia, japani, kiina, kreikka, latina, portugali, puola, ranska, ruotsi, saame, saksa, tanska, thai-kieli, turkki, unkari, venäjä, viittomakieli ja viro)
  puh. 044 907 4730
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Tero Kuusela (tietotekniikka, liikunta, jooga ja vesiliikenne)
  puh. 040 827 9777, ti klo 14–15
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Miia Kukkola, FM (englanti)
  puh. 040 183 4451
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Elena Levantovskaja, FM (Luupin kurssit ja suomi)
  puh. 050 308 8865, ti ja to klo 10–12
  etunimi.sukunimi@turku.fi

  Sinikka Mäki-Lertola, TaM (kuvanveisto, keramiikka, piirustus, grafiikka ja valokuvaus)
  puh. 044 907 4731, ma klo 13.30–14.30
  etunimi.sukunimi@turku.fi

 

 

 

Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien tasoryhmitys vastaa Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämien Yleisten kielitutkintojen (YKI) ja Euroopan neuvoston kehittämän Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEF = Common European Framework) tasoluokitusta.

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Peruskielitaito / PERUSTASO (A1, A2)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito / KESKITASO (B1, B2)

B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito / YLIN TASO (C1, C2)

C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Painetun opinto-ohjelman jakelupaikat

Lukuvuoden 2018–2019 painettu opinto-ohjelma on noudettavissa opistotalosta. Jakopaikka on ulkona ulko-oven vieressä.

Turku
Opistotalo, Kaskenkatu 5 – noudettavista heti
AKK Artukainen – noudettavista heti
AKK Kärsämäki – noudettavista heti
Akateeminen kirjakauppa, Hansa – noudettavista heti
K-market Jäkärlä – noudettavista heti
K-market Moisio – noudettavista heti
Kansallinen kirjakauppa, Linnankatu – noudettavissa heti
Kansallinen kirjakauppa, Hämeenkatu – noudettavissa heti
Kansallinen kirjakauppa, Länsikeskus – noudettavissa heti
Kauppakeskus Skanssi, yhteispalvelupiste Monitori – noudettavista heti
Kauppakeskus Hansa, Kultatalo – noudettavissa 8.8.–3.9.2018

Kauppakeskus Skanssi, Infotori – noudettavista heti
Ohjaamo, Yliopistonkatu – noudettavissa heti
Poiju, Humalistonkatu – noudettavissa heti
Sondip, Hämeenkatu – noudettavissa heti
Suomalainen kirjakauppa, Hansa – noudettavista heti
Suomalainen kirjakauppa, Mylly – noudettavista heti
Suomalainen kirjakauppa, Skanssi – noudettavista heti
Suomi–Venäjä-Seura, Turun osasto ry, Vanha Suurtori – noudettavissa heti
Turku-piste, Puolalankatu – noudettavista heti
Turkuseura, Vanha Suurtori – noudettavissa heti
Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu – noudettavista heti
Turun kauppahalli – noudettavissa heti
Turun kaupunginkirjasto – noudettavissa heti
Turun sivukirjastot – noudettavissa heti
Turun seudun työttömät ry, Kanslerintie – noudettavista heti
Turun Yhdessä-yhdistys, Nisse Kavonkatu – noudettavissa heti
TE-toimisto, Itsenäistyydenaukio – noudettavissa heti
Työpiste, Käsityöläiskatu 10 – noudettavissa heti
Vamos, Yliopistonkatu – noudettavissa heti
Varsinais-Suomen Viro-keskus, Vanha Suurtori – noudettavissa heti
Visit Turku, Aurakatu – noudettavissa heti


Paattinen
Kirjasto – noudettavissa heti

Raisio
Pääkirjasto – noudettavissa heti

Rusko
Pääkirjasto – noudettavissa heti
Lavamäen kylätalo – noudettavissa heti

Vahto
Vahdon lähikirjasto – noudettavissa heti