Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen – jatkuu toukokuussa 2020

 

Syyslukukausi 19.8. – 13.12.2019

Kevätlukukausi 7.1. – 12.6.2020

Jatkuva haku.

 

Kenelle

Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen vailla jatko-opiskelupaikkaa. Etusijalla ovat juuri peruskoulun päättäneet, toisella sijalla 20–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret jotka ovat vailla toisen asteen koulutusta.

Koulutus sopii maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

Koulutus ei sovi turvapaikanhakijoille.

 

Lukuvuoden opintojen laajuus

Syyslukukausi 19.8 - 13.12.2019

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 408 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Suomen kielen taitotaso: A1.2-A2

 

Kevätlukukausi 7.1 – 12.6.2020

Talviloma 17.2 - 21.2.2020

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 500 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Kielitaitotaso A1.3 - A2

Ryhmä B. Kielitaitotaso A0

 

Kustannukset

Opiskelu on maksuton.

Koulutuksen aikana voi hakea KELA:lta  työttömyysetuutta.

 

 

Opinnot ja ohjaus

Koulutuksen pääpaino on suomen kielen opetuksella. Suomen kielen opetuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan kielitaitoa niin, että hän voi tulevaisuudessa opiskella mahdollisimman täysipainoisesti toisen asteen koulutuksessa ja selviytyä työelämässä suomen kielellä.

Koulutuksen aikana opiskellaan myös työelämä- ja yhteiskuntatietoa. Suomen kielen, viestinnän ja kouluaineiden lisäksi opiskelijoille järjestetään sivuaineiden tunnit – sähköinen viestintä ja käytännön suomea. Myös opiskelijat perehdytetään nuorison vapaa-aikatoimintaan kuten mm. liikuntaharrastuksen mahdollisuuksiin sekä ohjataan Työväenopiston harrastekursseille.

Opiskelijoille järjestetään integroivaa opetusta yhteistyössä Työväenopiston muiden aineiden kanssa (kädentaidot, liikunta, kuvataide ja musiikki). Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisnäyttelyihin, konsertteihin ja muihin kulttuuritilaisuuksiin.

Opiskelijat perehdytetään eri liikuntaharrastusten mahdollisuuksiin. Osallistutaan Turun kaupungin vapaa-ajan toiminnan tarjoamiin kulttuurivierailuihin sekä nuorison vapaa-aikatoimintaan.

Koulutusjakson aikana tehdään tutustumisvierailut toisen asteen oppilaitoksissa. Yhteistyössä näiden oppilaitoksien kanssa autetaan opiskelijoita siirtymään koulutuksemme päättyessä Valma- tai ammatti-opintoihin. Opiskelijoita tuetaan ja autetaan hakemaan vapaille opiskelupaikoille.

Opinto-ohjauksen yhteydessä opiskelijoita autetaan hahmottamaan jatko-opiskelusuunnitelmiaan ja täyttämään yhteishakulomakkeita sekä laatimaan vapaiden opiskelu- tai työpaikkojen hakemuksia.

Informatiivisen ohjauksen lisäksi tehdään tutustumiskäynnit yrityksissä ja työkokeilupaikoissa auttaakseen opiskelijoita hahmottamaan ja toteuttamaan työhön liittyviä suunnitelmia.

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin. Valmiuksien kartoituksessa huomioidaan opiskelijan aiemmat kouluopinnot, aiemmat suomen kielen opinnot, oman äidinkielen osaaminen, elämäntilanne ja mahdolliset oppimista tai opiskelua nopeuttavat/hidastavat tekijät. Henkilökohtainen ohjaus nivoutuu osittain varsinaiseen opetukseen, jossa opetusta pyritään eriyttämään. Kussakin opetusryhmässä opettajan apuna toimii koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustajat osaavat useaa eri kieltä (esim. englanti, arabia, venäjä, kreikkaa, ruotsia ja saksaa).

Opiskelijoille järjestetään kerran kuussa infotilaisuuksia, joissa esitelmöijinä ovat paikallistahojen viranomaiset, toisen asteen oppilaitoksien opettajat ja opot sekä eri palvelutoimipisteiden edustajat.

Yhteistyössä TE-toimiston kanssa pohditaan ja tarvittaessa autetaan opiskelijoiden siirtymistä työhön tai ammattikoulutukseen.

Nuorisotakuukoulutuksen päättyessä opiskelija saa todistuksen, jossa arvioidaan hänen opintosuorituksensa.

 

Koulutukseen hakeminen ja lisätiedot

Jatkuva haku joustavasti ympäri vuoden.

Ilmoittaudu internetissä www.turuntyovaenopisto.fi  opiston etusivulla:

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

tai  www.turuntyovaenopisto.fi   >  Services for Foreigners   >   Courses

Ilmoittaudu osoitteessa: https://goo.gl/forms/6dtqPgBf5SEe3dJi1

 

Lisätiedot:

Turun Suomenkielinen työväenopisto

koulutussunnittelija Elena Levantovskaja

elena.levantovskaja@turku.fi

050 308 8865