Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen on käynnissä!

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

– Opiskeluprosessin pyrkimyksenä on parantaa osallistujan valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

– Selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä tarjota tukea koulutuksellisten ja työhön liittyvien tavoitteiden hahmottumisessa.

– Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.


Kenelle

– Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat 16–29-vuotiaita ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

– Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

– Suomen kielen taitotaso:

    Ryhmä A: A0–A1.2.
    Ryhmä B: A2.1.–B
    Ryhmä C: Lukutaidottomat


Kenelle koulutus ei sovi

– Turvapaikanhakijoille.


Opintojen laajuus

– Syyslukukausi : 13.8.–14.12.2018

– Kevätlukukausi: 7.1.–14.6.2019

– Opetusta 24 h / viikko.


Kustannukset

– Opiskelu on maksutonta.


Hakeminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen syyslukukaudelle alkoi 15.5.2018.

Ilmoittaudu internetissä: https://bit.ly/2HKgiMb

Turun suomenkielinen työväenopisto
koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja
elena.levantovskaja@turku.fi • p. 050 308 8865