Välkomna till
S:t Olofsskolan i Åbo

 
INFO
Terminer och lov
Lektionstider
Lärare
Läroplanen
Läroplansarbete 2016
Elevvården
Stöd i studier
Ordningsregler
Bedömningen
Provsystemet
Projekt
Hem och Skola
S:t Olofsskolans IKT-strategi
Videoklipp i ÅU 2011-
Länkar till andra skolor
Blanketter
Webmaster
 


S:t Olofsskolan


Postadress Klostergatan 11
20700 Åbo
Rektor: Christer Karlsson
(02) 26 29 245
e-post
christer.karlsson(a)turku.fi

Kansli / skolsekreterare

(02) 26 29 246
Lärarrum
(02) 26 29 247

Elevhandledare:

Kim Johansson

Rainer Svens                   

 

044-907 46 98

044-907 46 97

Kurator:

Annika Nordström

040-357 68 11

måndag, tisdag och onsdag

Skolpsykolog: Nilla Henry
Torsdagar  i S:t Olofsskolan

Hälsovård: Maria Lindblom

(måndag, tisdag och fredag)

(02) 26 62 849

Speciallärare:

Lena Hannus-Suksi

Michaela Nordling

Ursula Öhrman

 

040-171 62 84

040­179 54 35

040-171 62 81

Fastighetsskötare
044-9072559

 

E-post adress:

förnamn.efternamn@turku.fi

 
Köket/matsalen
(02) 26 29 780
Faktureringsadress för webb fakturor

Åbo stad, Bildningssektorn

S:t Olofsskolan

Adress för nätfaktura:

TE 003702048198

EDI-kod: 00370204819800401

Operatör:

Tieto Finland Oy

Förmedlarkod: 003701011385

 

Faktureringsadress för pappersfakturor
Åbo stad

Bildningssektorn

PB 401

01050 Åbo fakturor

hänvisn/referens: Verksamhetsställe /  beställarens namn

ANSLAGSTAVLAN
Kalendern
Skolmatlistan
Händelser under läsåret
Klubbar 2016-2017
Skolans blogg
Infobroschyr 2016-2017
Mellanmålsförsäljning
Skoltidningen Olof
Information från föräldramöten

                 OBS!

 

        

 Skolans nya hemsida

 hittar ni på följande adress:

 blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

 

  

  (Den här sidan uppdateras  

   inte mera fr o m 4.11.2016.)