Yhteystiedot
Photogallery

Informezzo

Puolalan lukion ja Puolalanmäen yläkoulun musiikkiluokkien tuki ry:n tiedotuslehti

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Puolalabackens gymnasium

Puolalabackens gymnasium verkar delvis tillsammans med Puolala högstadium i tre historiskt sett värdefulla byggnader. Byggnaderna är belägna i centrum av staden invid Salutorget. Turun II Suomalainen Lyseo grundades 1928 och kom sedermera att bli Puolala Samlyceum 1957. I samband med grundskolereformen 1976 delades Puolala Samlyceum till Puolalabackens grundskola och Puolalabackens gymnasium. Inom gymnasiet grundades 1988 ett nationellt musikgymnasium som numera är ett av Finlands tio musikgymnasier. Puolalabackens gymnasiums famtid är säkrad genom stadsfullmäktigebeslut: år 2015 är det ett av Åbo gymnasier.

Puolalabackens verksamhetsidé har stabiliserats under de senaste årtiondena. Vi följer kritiskt vår tid och utvecklar skolsamfundet aktivt. Utgående från våra egna utgångspunkter bidrar vi till att forma vår framtida värld. Vår verksamhet grundar sig i traditioner, nutida krav och framtidsvisioner i ett dynamiskt samhälle.

Studerandenas engagemang och uthållighet inom studierna erbjuder en god inlärningsmiljö. I Puolalabackens gymnasium tar vi hand om våra studerande bl.a. genom vägledning och uppmuntran. Detta stöds av möjlighet till fördjupning inom flera olika ämnen. I mån av möjlighet utvecklar vi utnyttjandet av informatiosteknik. Vi har för tillfället ca. 430 studerande, vilket möjliggör ett mångsidigt kursutbud.

Karaktäristiska drag för Puolalabackens gymnasium

 • mångsidig språkundervisning och internationalitet
 • musik
 • matematisk-naturvetenskaplig och humanistisk allmänbildning
 • medmänsklighet och miljömedvetenhet

Internationellt

 • vi har ett brett språkprogram: som A-språk erbjuder vi engelska, svenska, tyska, franska och ryska
 • vår språk- och kulturundervisning är mångsidig och djupgående
 • vi deltar aktivt i ett flertal internationella projekt: EU-projekt, Undervisningsstyrelsens projekt, UNESCO, Östersjöprojektet och Agenda 21
 • vi håller kontakten med våra vänskolor: St Petersburg/skolorna 201, 204, 227 och 284. Utöver dessa samarbetar vi med Ryska museet, Köln/Shille-Gymnasium, Frankrike/Lycée Paul-Louis Courier Tours, Corleone (Sisilien)/Don Giovanni Colletto, Tallinn/Tyska Gümnaasium, Kenia/Kagamega/Shieywe
 • vi deltar i internationella tävlingar inom diverse olika ämnesområden
 • vi utnyttjar de möjligheter informationtekniken erbjuder för att utveckla våra internationella kontakter
 • vi erbjuder ett flertal kurser i anslutning till temat internationalitet
 • vi hör till det nationella utvecklingsnätverket PISA-Netzwerkschulen in Finnland

Musik

 • vår utbildningsuppgift sträcker sig såväl lokalt som nationellt
 • i vårt gymnasium verkar ett flertal körer (kammarkören Camis och flickkören Chorus Iuvenalis) och kammarorkestern Concentus Aboensis
 • musikgruppsverksamheten är livlig
 • vi erbjuder undervisning i såväl solosång och röstanvändning samt olika instrument
 • vi erbjuder varierande kurser från år till år t.ex. "världsmusik"
 • fackmän gästar som kursdragare

Fotogalleri

 • kuvat/aurataka.jpg

  Aurakatu 11 takapiha

  Aurakatu takapiha
 • kuvat/Aurakatuetukesa.jpg

  Aurakatu 11

  Aurakatu 11
 • kuvat/Aurajoulu.jpg

  Jouluinen näkymä Museomäelle koulun ikkunasta

  Aurakatu 11 joulu
 • kuvat/lasimaalaus.jpg

  Lasimaalaus, Aurakatu 11

  lasimaalaus
 • kuvat/pallokala1.jpg

  Pallokala musikaali, valokuva: Matti Vahtera

  Pallokala
 • kuvat/pallokala2.jpg

  Pallokala musikaali, valokuva: Matti Vahtera

  Pallokala
 • kuvat/Chorus Juvenalis.jpg

  tyttökuoro Chorus Juvenalis

  Chorus Juvenalis
 • kuvat/Eyp.jpg

  Euroopan parlamentti

  EYP
 • kuvat/koln.jpg

  Matka Kölniin

  Kölnin matkalaisia
 • kuvat/paaovi.jpg

  Aurakatu 11 pääovi

  Pääovi
 • kuvat/aurakatuetu.jpg

  Aurakatu 11

  Aurakatu 11

Musiikkilukio
Opiskelu
Linkkejä