Venäjän kielestä

 

Missä venäjää puhutaan?

 • Venäjällä asuu n. 145 milj. ihmistä, osalla kuitenkin jokin muu kieli äidinkielenä. Vuonna 2002 kansallisuudeltaan venäläisiä oli  116 miljoonaa, eli 80% väestöstä. Kaikkiaan maassa asui 160 eri kansallisuuden edustajaa

 • Venäjä on edelleen virallinen kieli joissakin entisen Neuvostoliiton monikielisissä maissa, esim. Kazakstan

 • Joissakin entisen Neuvostoliiton maissa venäjä ei ole enää virallinen kieli, mutta se on säilynyt hallinnon ja liike-elämän kielenä, esim. Tadzekistan

 • Venäjää puhutaan äidinkielenä myös esim. Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Liettuassa, Latviassa ja Virossa

 • Suomessakin on pieni venäjää äidinkielenä puhuva vähemmistö (vuonna 2004 noin 30.000)

Venäjä kuuluu indoeurooppalaiseen kieliperheeseen.
Indoeurooppalaisia kieliä ovat:

 • germaaniset kielet (esim. englanti, ruotsi ja saksa)
 • romaaniset kielet (esim. espanja, italia ja ranska)
 • balttilaiset kielet (esim. latvia ja liettua)
 • slaavilaiset kielet (esim. venäjä, valko-venäjä, ukraina, puola, tšekki)

 

Venäjän kyrillinen kirjaimisto:

 • perustuu kreikkalaiseen kirjaimistoon

 • liittyy ortodoksiseen uskontoon, joka tuli Kreikan kautta Venäjälle

 

Kielen rakenne ja sanasto:

 • rakenteessa on paljon yhteistä esim. saksan kanssa

 • muiden kielten kanssa yhteisiä sanoja on runsaasti

 • nykyvenäjässä on paljon kansainvälisiä lainasanoja

Sanaluokat:

Substantiivit

poika, kukka

NOMINIT

Adjektiivit kaunis, punainen
Lukusanat yksi, sata
Pronominit minä, tämä
Adverbit tänään, täällä  
Verbit rakastaa asua  

 

Venäjän nominit ovat maskuliineja, feminiinejä tai neutreja:

 • Suvun voi päätellä sanan viimeisen kirjaimen perusteella.

 • Suku otetaan huomioon monissa kielen osissa: adjektiivit, pronominit, lukusanat ja verbit

Maskuliini

театр

teatteri

Feminiini

машина

auto

Neutri

место

paikka

 

Sijamuodot:

 • Nominit (substantiivit, adjektiivit, lukusanat ja pronominit) taipuvat eri sijamuodoissa.

 • Venäjässä sijamuotoja on 6, suomessa laskutavasta riippuen 14-15

  Maskuliini
ja neutri
  Feminiinit  
NOMINATIIVI сын poika жена vaimo
GENETIIVI сын-а pojan жен-ы vaimon
DATIIVI сын-у pojalle жен-е vaimolle
AKKUSATIIVI сын-а poikaa жен-у vaimoa
INSTRUMENTAALI с сын-ом pojan kanssa с жен-ой vaimon kanssa
PREPOSITIONAALI о сын-е puhutaan pojasta о жен-е puhutaan vaimosta

 

Verbit:

 • Suomen verbeillä on neljä aikamuotoa

PREESENS

rakastan

IMPERFEKTI

rakastin

PERFEKTI

olen rakastanut

PLUSKVAMPERFEKTI

olin rakastanut

 • Venäjän verbeillä on vain kolme aikamuotoa

PREESENS, NYKYAIKA

я люблю

PRETERITI, MENNYT AIKA

я любил / я любила

FUTUURI, TULEVA AIKA

я буду любить

 
 • Koska venäjässä on vain kolme aikamuotoa niitä korvaavat slaavilaisille kielille tyypilliset aspektimuodot: imperfektiivinen aspekti ja perfektiivinen aspekti.
 • Moduksia ovat esim. käskymuoto eli imperatiivi - скажи, скажите sano sanokaa, konditionaali я сказал / я сказала бы - sanoisin, olisin sanonut

Kysymykset:

 • Muodostetaan kysymyssanan avulla: Где гостиница? Missä on hotelli?

 • Tai vain intonaation avulla: Это гостиница? Onko tämä hotelli?

Sanajärjestys:

 • Koska on sijataivutus, sanajärjestys on melko vapaa

 • Sanajärjestykseen ei aluksi tarvitse kiinnittää huomiota

Paluu aihepiiriin Tutustuminen

 

Palaute