Laatua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen!

Ohjaaja opiskelijan ammatillisen kasvun tukena

Tässä osiossa sinulle esitetään 4 väittämää liittyen ohjaajan rooliin ja sen muuttumiseen osana opiskelijan oppimisen kehittymistä. Ota kantaa, miten väittämät kuvaavat sinua ja rooliasi ohjaajana.

Saat vastauksistasi palautetta kyselyn edetessä. Lopussa saat halutessasi yhteenvedon palautteista.

Mestari-hanke 2015