Laatua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen!

Opiskelijan oppimisen arviointi ja palautteen antaminen

Tässä osiossa esitetään 13 väittämää siitä, miten ohjaaja arvioi oppimisen etenemistä ja antaa opiskelijalle palautetta. Ota kantaa, kuvaavatko väittämät sinun tapaasi antaa palautetta opiskelijalle.

Saat vastauksistasi palautetta kyselyn edetessä. Lopussa saat halutessasi yhteenvedon palautteista.

Mestari-hanke 2015